2012-09-25

- Mycket tyder på att kronförstärkningen blir långvarig, vilket hotar exportföretagens lönsamhet och tillväxt. För att detta inte ska slå mot jobb och tillväxt behöver Sverige parera ...

2012-09-21

Sverige behöver fler reformer som stärker konkurrenskraften och som gör att fler idéer kan bli till lönsamma företag. Regeringen har tagit flera steg i rätt riktning i höstens budget och ...