Dyrare krona pressar företagsklimatet

Publicerad
2012-09-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

En nedgång i ekonomin är att vänta till hösten på grund av den finansiella turbulensen i våras. Hårda besparingar
i flera länder i Europa gör att utvecklingen förstärks. Många exportföretag drabbas negativt av att kronan förstärkts kraftigt på senare tid. BNP-prognosen för tillväxten 2013 sätts till 1,2 procent. Allt enligt Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för tredje kvartalet.

 

– Mycket tyder på att kronförstärkningen blir långvarig, vilket hotar exportföretagens lönsamhet och tillväxt. För att detta inte ska slå mot jobb och tillväxt behöver Sverige parera kronförstärkningen med ett bättre företagsklimat och återhållsamma löneökningar, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Exportindustrin har klarat sig bättre än väntat under våren men nu kommer bakslaget. Företagens förväntningar på produktionen det kommande halvåret är låga, senast företagen var så negativt inställda var under konjunktur-
svackan 2009.

– Den kommande tiden blir tuff för Sverige. Minskad efterfrågan från våra exportmarknader och en dyrare krona gör att exportföretagen pressas från två håll samtidigt. Positiva stimulanser sker i form av sänkta räntor och sänkt bolagsskatt. Men sammantaget kommer det att bli en svag efterfrågan i ekonomin under en betydande period framåt, säger Stefan Fölster.