2012-06-26

Den svenska ekonomin påverkas idag av två krafter. Dels den internationella skuldkrisen men också en alltmer globaliserad värld med tuff ...