Belysning viktigare än poliser

Publicerad
2012-09-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Belysning är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka människors trygghet på offentliga platser. Det visar en färsk undersökning, som Novus Opinion gjort på uppdrag av Belysningsbranschen.

Mer än dubbelt så många av de tillfrågade föredrar bättre belysning jämfört med ökad närvaro av poliser och väktare. Nästan var tredje känner också till en mörk och otrygg plats som borde belysas.
För att öka kunskapen om denna viktiga trygghetsfråga startar Belysningsbranschen en rikstäckande kampanj för belysning av offentliga platser.

– Parker, gångvägar och andra mörka platser måste få bättre belysning så att människor kan känna sig trygga när de rör sig utomhus. Kommunpolitiker har ett viktigt uppdrag att se över obelysta platser och göra dem tillgängliga och trygga, säger Magnus Frantzell, VD för Belysningsbranschen.

Mot bakgrund av undersökningen drar Belysningsbranschen igång en kampanj med namnet; Sveriges läskigaste plats. Via webbsiten www.markera.nu kan besökarna markera platser som de upplever otrygga och som de skulle vilja få belysta. Syftet med kampanjen är få kommunpolitiker att reagera.

– I Sverige finns ett stort antal gångtunnlar, parker och gång- och cykelvägar, som är dåligt belysta eller helt saknar belysning. Enligt vår undersökning känner över hälften av alla kvinnor olust, när de passerar mörka platser och det är inte acceptabelt, avslutar Magnus Frantzell.

Årets läskigste plats 2011