Fortsatt granskning av hemelektronik

Publicerad
2012-06-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Kemikalieinspektionen ska under hela 2012 analysera produkter inom hemelektronik, för att kontrollera att de inte innehåller för höga halter bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Dessa ämnen är begränsade i elektronik enligt det så kallade RoHS-direktivet som gäller i hela EU.

De företag, som importerar produkter som visar sig innehålla för höga halter av ett förbjudet ämne, anmäls till miljöåklagare för misstanke om miljöbrott.