Över 60 år av erfarenheter   Michael Svensson och Jeanette Liedgren

Över 60 år av erfarenheter

Publicerad
2022-12-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Vi har besökt Gewe Promotion i Huddinge, strax utanför Stockholm. Det är ett riktigt familjeföretag, sprunget ur grunden av ett tvätteri från 1962, som ser till att serva kunderna med det man kallar Gewe-andan.

Text – Elmer Törnquist
Foto – Lars Knapasjö

Som tredje generationens företagare, driver syskonen Jeanette Liedgren och Michael Svensson profilåterförsäljaren Gewe Promotion. I sin nuvarande skepnad, är företaget inne på sitt 32:a verksamhetsår, men totalt finns 60 år av erfarenheter inbakade i kärnan.
Det var ägarnas morfar; Gustav Wörnert, som startade ett tvätteri 1962. Med sina initialer som prefix till företaget, blev Gewe Tvätt & Uthyrning med tiden, ett av Stockholms då största industritvätterier.

– Morfar hade agenturen för Fristads i Stockholmsområdet, vilket gjorde att han hyrde ut arbetskläder till några av de största industrikunderna i huvudstaden, berättar Michael Svensson delägare och AD på Gewe Promotion.

Efter Gustav Wörnerts bortgång 1951, togs tvätteriet över av Jeanette och Michaels mamma och hennes två bröder.

Tredje generationen
Jeanette Liedgren ville ta sina egna steg i livet, varpå hon började som bankbiträde på Nordea 1986. Fast det var något som saknades. Det var inte exakt den där riktiga försäljningen, som hon egentligen ville syssla med.

– Istället tog jag anställning som säljare, på ett annat företag inom branschen och det dröjde inte länge, innan jag fick möjligheten att driva och förvalta familjeföretaget, förklarar Jeanette Liedgren, delägare och VD på Gewe Promotion.
– Det var ganska klart från början att vi skulle sälja profilkläder och merchandise, vilket blev ett bra komplement till arbetskläderna, som redan fanns i företaget.

Det dröjde inte länge, innan hennes bror; Michael Svensson blev tillfrågad, om han ville jobba med henne. Svaret blev ja och 1992 började de båda sälja produkter till hela Stockholm.

– Både jag och Michael är uppvuxna med det här, då vi är tredje generationens företagare. Tillsammans har vi skaffat oss en otroligt bred erfarenhet, fortsätter Jeanette Liedgren.

Samtidigt som Gewe Promotion i år firar sitt 60-årsjubileum, firar alltså även Michael Svensson sitt 30-årsjubileum i företaget.

Michael Svensson

En av veteranerna
Det är faktiskt så, att denna återförsäljare är en av de äldsta medlemmarna i New Wave Profile-kedjan. Redan 1996 anslöt man sig, till det som då kallades RCC; Royal Client Club.

– När Torsten Jansson pitchade idén om RCC, kändes det som ett bra och smart koncept att vara en del av, säger Michael Svensson.

– Och det har fungerat bra för oss. Vi ser ibland, hur vissa andra byter koncept lite väl ofta. Vi tror mer på att vi ska hålla oss till det, som uppenbart fungerar för oss, konstaterar Jeanette Liedgren.

Royal Client Club drog igång 1992 och då var man ett 40-tal utvalda återförsäljare. Konceptet innehöll då bl a två kundträffar per år, ett bonussystem och en samlad marknadsföring.
Konceptet uppgraderades till att bli NWPP; New Wave Profile Professionals år 1998 och år 2013 blev det, det vi idag känner till som New Wave Profile.

En ovanlig lokal
Det hör nog inte till vanligheterna, att ett företag i Stockholm, har sin bas i en villa. Än mindre att det är en arkitektritad villa. Fast så är fallet för Gewe Promotion, som för drygt 10 år sedan tog över huset, från HSB.

– Huset är ursprungligen från 1985. Det har drivits som ett kontorshotell och var då uppdelat i flera olika delar, berättar Michael Svensson.
– Därför har vi behövt göra ganska stora anpassningar, för att det ska passa vår typ av verksamhet.

Med högt i tak i entrédelen, blev det genast en fenomenal exponeringsyta för profilkläder. Till vänster, fanns ett djupare rum. Där såg man direkt, hur man kunde ha en avdelning för arbetskläder. Till höger, uppför en liten halvtrappa, beredde man plats för presentreklam och de lite dyrare produkterna.

– Entrén blev en bra länk mellan yrkesbutiken och de andra segmenten, konstaterar Michael Svensson.

I källaren har man plats för lager åt diverse kunder, tillsammans med enklare egenproduktion av transfertryck. Totalt mäter huset 750 kvm i storlek.

Kunden i fokus
Under åren som har gått har man satsat hårt. Här förhåller man sig till devisen; När människor möts, görs affärer. Det faller väl in, med den tidigare nämnda Gewe-andan – som syftar till …

– En av våra absolut viktigaste perspektiv, är att alltid ha kunden i fokus, berättar Jeanette Liedgren.
– Det är självklart jättelätt att säga, men inte alltid att efterleva. Det gör däremot vi, som alltid har kunden i fokus.

Ett annat värdeord är utveckling. Exempelvis var man ett av de första företagen i branschen, som blev ISO-certifierade med 14001 för miljö och 9001 för kvalitet.
Det verkar som att dessa satsningar fallit ut rätt. Redan 2013 blev återförsäljaren utnämnd till Årets Företagare i Huddinge kommun.

– Då löd motiveringen; Gewe är det lilla företaget, som inte räds att, på en tuff marknad, ta upp kampen mot de stora kontona. Vilket stämmer även idag, säger Jeanette Liedgren.
– Vi har även varit delaktiga och engagerade i branschens utveckling. Jag har suttit i styrelsen för SBPR för väldigt många år sedan.

Sammantaget har det mynnat ut i, att Gewe är AAA-ratade och har högsta kreditvärdighet.

En förändring krävs
De stora kontona har dock inte endast funnits bland de privata bolagen. Återförsäljaren har givetvis även deltagit vid de offentliga upphandlingarna ett flertal gånger.

– För inte alls länge sedan deltog vi i en upphandling, där man ställde orimliga krav egentligen. Kraven var i sig inte fel, men som vi såg det, kan ingen uppfylla dem, förklarar Jeanette Liedgren.
– Det handlade om att man bl a skulle kunna returnera och reklamera plaggen, under plaggets hela livslängd samt att vi, skulle ha en avdelning inhouse, som skulle laga trasiga plagg.

Troligtvis skulle det vara bra, om branschföreningen och politiker kunde titta närmare på LOU. För att på nya sätt, ge fler än de riktigt stora företagen en chans att vinna offentliga upphandlingar.

– Jag tror, att man behöver höja kunskapsnivån hos den offentliga sektorns upphandlingsavdelningar, säger Michael Svensson.
– Även om det är bra ur en miljösynpunkt i mångt och mycket, finns det inte en chans att, vi och andra mindre företag, har en möjlighet att lösa det som efterfrågas.

Självklart deltar man i upphandlingar, men helst med de privata företagen istället. Vilka tar sina beslut på egna, ibland bättre, grunder.

Låg etableringströskel
Det är många som har sagt det tidigare och både Michael och Jeanette instämmer till fullo. Att börja i profilbranschen kräver kanske för lite.

– Jag står fast vid det, att etableringströskeln i vår bransch är på tok för låg, säger Jeanette Liedgren.
– Man tar sin väska, går på en profilmässa, ansluter sig till någon stor webbportal och drar sedan igång sitt bolag.

– Visst, det får man gärna göra. Fast det behövs fler kompetensutbildningar. För det är faktiskt en mer komplex bransch än många kanske tror.

Då Gewe Promotion är medlem i New Wave Profile, får deras personal, precis som de andra medlemsföretagens anställda, en del kompetensutbildningar hos leverantörerna.
Jeanette citerar Thomas Davidsson, som grundade Wackes;

Våra kunder skulle bara veta hur många processer det faktiskt är, i och med att vi ska addera en förädling. Risken för missförstånd och reklamation är stor, om man inte säkerställer alla instanser.

Dags att höja beloppet
Det faktum, att gåvogränsen återigen är på samma nivåer som innan pandemin, är något som ingen i branschen tycker är helt rätt. Speciellt med tanke på att våra närmaste grannar, Danmark och Norge, har betydligt bättre villkor och högre gränser.

– Vi tycker att det är helt fel att gåvogränsen går tillbaka till de ordinarie nivåerna. Det är nästan samma nivå nu, som när vi började med det här för 30 år sedan, säger Michael Svensson.

– Det är galet att gåvogränsen inte är indexreglerat, som allt annat. Produkter och plagg blir dyrare för varje år, fyller Jeanette Liedgren i.

Med andra ord, så får gåvotagaren betydligt mycket mindre för gåvan och det kan vara svårt för arbetsgivare att se, nyttan med att ge finare gåvor till de anställda.

– Det skulle självklart vara bra för oss, med tanke på den typen av verksamhet vi bedriver. Fast det skulle även vara bra och gynna företagen och de anställda i allmänhet, konstaterar Michael Svensson.

Om man inte skulle höja gränsen, skulle det nästan skapa mer irritation från både arbetsgivare och arbetstagare.

Att våga hugga
Intressant kuriosa att veta, är att man för många år sedan, gjorde en affär, som kan ha format verksamheten till vad den faktiskt är idag. En allmän förfrågan hade skickats ut till flera företag, från ett ganska känt företag; Skype.

– Vi var den enda som svarade på Niklas Zennströms förfrågan, vilket ledde till att vi kunde signera ett avtal, om att leverera alla deras profilprodukter över hela världen, berättar Jeanette Liedgren.
– Jag berättar inte det här för att skryta, men beträffande försäljning så tror jag att det är viktigt att våga satsa och även som en mindre aktör, tro på att man kan ta affären.

Det var nog inte många som trodde, att just den där spontana förfrågan skulle bli något. Visst kunde det blivit så, men Gewe vågade ta tillfället när det kom och det blev något riktigt bra. Det producerades mängder av merchandise.

– Min personliga uppfattning är att man måste våga kasta sig ut och testa sina gränser, även om man som vi var då, en mindre återförsäljare, fortsätter Jeanette Liedgren.

Med sina kunder som sina bästa ambassadörer, en inarbetad Gewe-anda och många år av kunskap i bagaget, siktar man nu på att fortsätta växa.


I nuläget är det 5 anställda på företaget och omsättningen ser ut att landa på 20 miljoner kronor i år. Nu siktar man på att utöka personalstyrkan och hitta rätt personer, till rätt plats i den växande organisationen.