Ny bok om svensk konfektionsindustri   Bokomslaget och Johannes Daun (foto: Textilmuseet)

Ny bok om svensk konfektionsindustri

Publicerad
2022-12-15
Skribent
Redaktionen

Idag är nästan alla kläder som köps, både av privat- och företagskunder, sydda utomlands. Därför kan det vara svårt att föreställa sig, att det för 70 år sedan fanns över 700 konfektionsfabriker i Sverige.
Under 1950-talet arbetade tiotusentals personer på fabrikerna.

Nu kommer Johannes Daun, antikvarie på Textilmuseet i Borås, med en ny bok; När man sydde kläder på fabrik. Den berättar om hur denna guldålder för svensk konfektionsindustri uppstod och tedde sig. Dessutom förklarar boken, hur allt sedan slog över i kris och nedläggningar.

– Boken har två perspektiv. Det första är, att beskriva arbetet på konfektionsfabrikerna; kvinnodominansen, lönerna, maskinerna och arbetsmiljön, säger Johannes Daun.
– För det andra, undersöks branschen i ett industrihistoriskt sammanhang. Vilka var företagen? Hur skilde sig konfektionsindustrin från andra industrier? Vad fick branschen att blomstra och vad orsakade krisen? Konfektion blir då, som ett exempel på hur industrisamhället i Sverige utvecklades i stort.

Ett viktigt stycke
Konfektionsindustrin var den mest kvinnodominerade grenen, av alla industrigrenar. Här fick arbetarkvinnor sitt levebröd och här kunde kvinnor göra karriär, som tjänstepersoner och chefer. Därför är denna historia, ett viktigt stycke i kvinnohistoria. Historiska perspektiv är även betydelsefulla för dagens företagare.

– Till skillnad från exempelvis stålindustrin, som bestod av ett fåtal företag med jätteanläggningar, var konfektionsindustrin fördelad på många mindre fabriker. Hundratals företag var bara underleverantörer åt de övriga, fortsätter Johannes Daun.
– Länge var också privatpersoner, som sydde hemifrån, en enormt viktig del av produktionen. Denna struktur skapade flexibla företag, som kunde anpassa sig efter säsong och snabbt erbjuda ett nytt sortiment.

– Det finns lärdomar att dra av denna struktur, särskilt idag, då lokal tillverkning, småskalighet och flexibilitet efterfrågas allt mer. Dagens modeföretag har stor nytta av att känna till sin egen historia.
– Under halva 1900-talet var det riktigt lönsamt att bedriva klädsömnad i Sverige, så vad var det man gjorde rätt på den tiden?

Arbetet med boken har skett parallellt med att Textilmuseet öppnade en ny utställning om 1900-talets konfektionsmode; Kläder & Couture. Boksläppet skedde den 24 november, på plats i Textilmuseet.