Mot nya spännande tider   Christian Nyström och Per Lundström

Mot nya spännande tider

Publicerad
2022-12-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

De hamnade bredvid varandra på en bröllopsmiddag och sedan dess har de varit nära vänner.

Bägge har en gedigen branscherfarenhet, när det gäller promotion och allt vad som ryms inom begreppet Produktmedia.

Text – Lars Knapasjö
Foto – Elmer Törnquist/Micocean

Per Lundström har en bakgrund från New Wave Group, där han började i Dingle 1995, för att sedan fortsätta till NWG-företaget Textilgrossisten Hefa AB; eller Tg-h i dagligt tal. Där hade han under några månader också Christian Nyström, som sin närmaste chef.

Även Christian hade en period i NWG från 1995, men från år 2000 och i nästan 14 år arbetade han som ansvarig för PF Concept med bas i Mölndal och med Sverige, Danmark och Finland som marknader.
Önskan att förverkliga något eget, gjorde att han 2014 bildade företaget More Branding Norden AB med säte i Trollhättan, strax sydväst om Vänern, som inte bara är Sveriges största insjö utan också den största insjön i hela EU.

Följer planen
Samma höst, 2014, fick man den nordiska agenturen för Midocean, som är en av Europas största grossister när det gäller profilprodukter av alla de slag. Året därpå, 2015, anslöt Per Lundström och sedermera Susanne Albertsen. Tanken var att Christian och Per skulle svara för säljfunktionen, medan Susanne skulle fungera som backoffice och så blev det, tills listan på medarbetare började svälla.

– Vi hade en plan och den följer vi fortfarande, säger Christian Nyström.
– År 2015 omsatte vi ca 7 miljoner kronor och nästa år, 2022, räknar vi med en omsättning på 110-120 miljoner kronor. Det har varit och är en fantastisk resa som vi genomfört – mycket tack vare planen.

Idag har man 16 entusiastiska medarbetare i personalstaben och trots pandemiåren har man haft en bra försäljning. Det som varit lite problematiskt, är att man inte kunnat genomföra de utbildningsinsatser för nyanställda, som man regelmässigt vill göra; med bl a studiebesök på Midoceananläggningar i andra europeiska länder.

Service är A och O
Det unika med konceptet Midocean är en leveransgaranti på 24 timmar och det utan några egentliga förbehåll. Fast snabbhet kräver en nästan perfektionistisk struktur. Det heter att lagt kort ligger, men här pratar vi om att lagd order ligger; det går inte att två minuter efter man lagt en order, komma med korrigeringar eller kompletteringar.

– Våra kunder utgörs av återförsäljare inom profilsfären och vår relation till dem är det viktigaste vi har att värna om, förklarar Per Lundström.
– Jag skulle vilja säga, att med vår bredd, vår kostnadseffektivitet och vår snabba service, har vi säkerligen tillfört branschen många affärer och mycket business.

Man kan säga, att Midocean-gruppen internationellt har valt strategin att tänka globalt och agera lokalt. Då med stöd av en sann entreprenörsanda.

Polskt tryckcenter
Lite av hemligheten bakom 24-timmarsgarantin hittar vi i staden Ruda Śląska i södra Polen. Det är Midoceans logistik- och förädlingscenter med en produktionsyta på drygt 40 000 kvm och ca 800 anställda, som kan hantera inte mindre än 17 olika tryck- och märkningstekniker.

– Här finns drygt 200 olika maskiner av allehanda slag, som gör över 5,6 miljoner tryck eller märkningar per månad, berättar Christan Nyström.
– Här finns 31 miljoner profilprodukter i lagret, som består av mer än 25 000 pallplatser.

Merparten av profilprodukterna ligger i låg- eller mellanprissegmentet och man har inga egna varumärken eller profilerade designprodukter. Midocean är noga med att vara öppna med alla sina certifieringar inom både miljö och hållbarhet liksom CSR. Man var också bland de första att lansera produkter baserade på förnyelsebara råvaror som bambu och vete.

Så började det
Mid Ocean Group, som är det mer formella företagsnamnet på den globala grossisten, skapades år 2000 genom en fusion av tre större importörer, var och en marknadsledande i sitt eget hemland. Det handlar om KCF bv från Holland, som startades 1964 av Chris Koppers, ARCO GMbH från Tyskland, som startades 1980 av Dr Michael Fuchs och ITD sl från Spanien, som startades 1985 av Francesc Angelet och Jordi Cot.

World Wide i dag har man 7 europeiska säljkontor med sammanlagt 20 marknader. Dessutom har man exklusiva samarbetspartners i bl a Sydafrika, Australien, Indien, Singapore, Kuwait, Chile och Turkiet.
Man hanterar mer än 25 språk inom gruppen och levererar totalt sett produkter till mer än 140 länder. Genom åren har sortimentet bestått av mer än 1 300 produkter och inklusive varianter av de olika produkterna, har man en faktisk produktbas på mer än 4 500 artiklar.
Under 2021 uppgick antalet företagskunder hos Midocean centralt till närmare 10 000 utspridda över hela världen.

Störst på hemmaplan
Som läget är idag, är Sverige den största marknaden med flest antal företagskunder. Det är också här, på Stallbackavägen 24 i Trollhättan, som personalen finns; de som besitter en enorm kunskap om branschen och marknaden.

– Idag är vi fem personer med säljfunktion och vi har en kundtjänst eller backoffice med 11 medarbetare, påpekar Per Lundström.
– Tidigare försökte vi ha kundtjänsten stationerad i både Budapest och Amsterdam, men det var inte optimalt, så vi tog tillbaka den hit.

– Vi har växt enormt på sistone och efter bara ett år i de här lokalerna, så är det alldeles för trångt numera och snart flyttar vi till nya lokaliteter, fast bara ett kvarter bort till Stallbackavägen 26, berättar Christian Nyström.

Sedan en tid tillbaka har företaget en säljare i Finland och det planeras, för att även anställa en säljare i Norge. Danmark och Island hanteras från huvudkontoret i Trollhättan.

Med sikte framåt
Planen och målet för Midocean är att göra profil- och promotionprodukter till det mest kostnadseffektiva, hållbara och snabbast tillgängliga marknadsföringsverktyget. Det ska ske genom kontinuerlig innovation och snabb payofftid, som till för ett ökat mervärde för kunden och för slutkonsumenten.

– Genom professionalisering, automatisering och digitalisering av marknaden kommer den att snabbt kunna konsolideras på både återförsäljare- och leverantörsnivå, vilket så småningom förbättrar positionen och mervärdet hos multikategori- och fullserviceleverantörer i marknadsföringsbranschen, citerar Christian Nyström den egna hemsidan.

Framtiden för Trollhättegänget, handlar om att få hjulen att snurra ännu snabbare och effektivare. Dessutom ska gruppen kompletteras med ett helt nytt team, som saknar branscherfarenhet, men är lite av proffs på kundtjänst och kontaktvård. Sedan är det självklart att man alltid vill bli än bättre på service.

– Skillnaden är att de unga medarbetarna är meriterade inom och har lite tuffare erfarenhet av e-handel, säger Christian Nyström.
– Vi lite äldre har lärt oss genom learning by doing och på så sätt kommer vi att kunna komplettera varandra.

Det grundläggande är ändå, att alltid möta kunden på kundens villkor. Oavsett om det kommer en order via mail, maskinskrivet brev, sms eller telefon. Kunden ska i det ledet känna sig trygg och komfortabel. Sedan kan processen bli lite mer strukturerad eller kanske till och med lite fyrkantig, för att 24-timmarsgarantin ska kunna fungera.

Saknar samordning
Det är många tankar, idéer och förslag som poppar fram, när vi sitter och pratar med Per och Christian. En sak är avsaknaden av branschstandarder; exempelvis när det gäller artikelnumrering och olika typer av branschdata.

– Det här är frågor som borde samordnas inom branschen, för att kunna öka såväl effektiviteten som lönsamheten, menar Christian Nyström.
– Fast inte ens branschföreningarna verkar ha insett behovet och potentialen.

Något som också tilltalat herrarna, är att mässorna nu, efter pandemin, fått ett uppsving; inte minst när de, som nyligen på Nordic Profile Fair i Jönköping, numera arrangeras som hybridmässor – dvs fysisk på plats och digitalt.

– Vi hoppas ju, att reglerna för nivån på gåvorna till medarbetare och kunder för framtiden kommer att bestå på sin nu lite högre nivå, säger Per Lundström.
– Vi fick mycket ny lärdom under restriktionerna, när både personalen och kunderna skulle få olika presenter och artiklar hemskickade. Många kände då inte igen avsändaren och det blev ovanligt svårt med alla returer.

Sedan blev även hållbarhetstrenden mer tydligt med förväntningar på återvinningsbart material, effektivare, minimalistiska och smartare förpackning.

Sist men inte minst
Den 16 juni i år förvärvade SOLO Group en majoritetsandel i Mid Ocean Group, som också öppnade en andra logistik- och tryckproduktionsenhet i Polen (41 000 kvm), för att kunna hantera den accelererande tillväxten och ökandeomsättningen. Dessutom lanserades en uppgradering av web-till-tryck 2.0 för webshopen.

Christian Nyström

Som om inte det var nog, så har Christian Nyström, 55 år, gift och tvåbarnspappa, nyligen blivit morfar. Den nya rollen ska kombineras med arbetsrollen, som också kräver ett stort antal timmar – något som kan konkurrera med favoritintressena på fritiden; båtar, fiske, jakt och lokal fotboll.
Fast det heter ju, att tiden är något man har, om man bara tar den.