PostNord slutar med ODR   Mathias Krümmel till vänster (foto: PostNord)

PostNord slutar med ODR

Publicerad
2022-11-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

En prispressad marknad för ODR; oadresserad direktreklam, har gjort att PostNord väljer att lägga ner tjänsten.
Detta, då de ständigt ökande papperspriserna gör att volymerna minskat, vilket resulterar i lägre lönsamhet i segmentet.

Den 3-4 april 2023 är de sista utdelningsdagarna för ODR. Brevdistributören kommer dock fortsätta, med adresserad direktreklam och icke kommersiell samhällsinformation; en mer lokal variant av ODR.

– ODR har nästan halverats i volym de senaste fyra åren och sett till detta och kundernas betalvilja, kan vi inte längre fortsätta att erbjuda tjänsten, säger Mathias Krümmel, VD på PostNord.
– En mängd kända omvärldsfaktorer har drivit på ökade kostnader och vi konstaterar, att tjänsten inte längre är lönsam. Därför tar vi nu ett beslut att avveckla den.

Beslutet innebär vidare, att de fristående terminalerna för ODR kommer avvecklas. Vilket i sin tur, leder till att vissa medarbetare kommer omplaceras eller sägas upp.