Info från Fespa Sweden   Johan Höckert, ordförande på Fespa Sweden

Info från Fespa Sweden

Publicerad
2022-09-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Samtidigt som Nordic Profile Fair arrangerades fysiskt, på Elmiamässan i Jönköping, passade även styrelsen för Fespa Sweden på, att ha ett styrelsemöte.
Här diskuterades budget och ekonomisk uppföljning, men även om hur framtiden ska te sig.

– Grafiska Företagen har räknat på att ca 1 000 tjänster måste tillsättas till år 2024. Branschen växer i snabb takt och vi måste samtidigt tackla, hur företagen ska fylla vakanser, när deras anställda går i pension, säger Johan Höckert, styrelseordförande på Fespa Sweden.

Det har förts långa samtal med Brobygrafiska i Sunne, som sedan tidigare är en väletablerad utbildningsaktör, inom framför allt förpackningsbranschen. I samband med årets höstmöte, den 20-21 oktober i Göteborg, hoppas man nu att Brobygrafiska deltar. Detta för att kunna försäkra medlemmarna om att personal, med rätt kompetens kanske även kan komma därifrån.

– En yrkeshögskoleutbildning för tryckare skulle verkligen behövas, för att unga människor ska kunna lära sig om prepress, tryckmetoder, färger och olika efterbehandlingar, fortsätter Johan Höckert.

Vidare har man nu börjat titta på närmare samarbeten med de nationella föreningarna för Fespa i Danmark, Finland och Norge. Här kommer Joel Eriksson, sekreterare på Fespa Sweden, vara den som för samtalen, för att hitta rätt syften till samarbeten.
Mer information kommer komma framöver, men det blir efter att höstens möte tagit plats i Göteborg, den 20-21 oktober. Sedan är datumen spikade för vårmötet, den 20-21 april 2023.