Fysiska böcker utklassar digitala   Genrebild

Fysiska böcker utklassar digitala

Publicerad
2022-09-27
Skribent
Redaktionen

När bokläsarna själva får välja, väljer majoriteten att läsa en fysisk bok, framför både digitala e-böcker och ljudböcker.

Hela 65% föredrar faktiskt en tryckt bok. Detta framkommer i en undersökning från Stora Enso, med 2 400 svarande.

– Bokmarknaden är stark nu efter pandemin och vårt syfte med denna undersökning, var att ta reda på om marknaden kommer vara fortsatt stabil. Svaret är helt enkelt ja, säger Jonathan Bakewell på Stora Enso.

Redan under pandemin ökade läsandet och hela 63% bland de svarande, berättade att de läste mer. Framför allt har det gett en positiv effekt bland unga, i åldern 16-24 år, där hela 64% säger att de läser mer nu.

Vackert och hållbart
När man frågar de, som föredrar tryckta böcker, varför de föredrar just tryckta böcker, nämns svar, som att de är vackra och att de känns mer sällskapliga än digitala. Jonathan Bakewell skulle även säga, att även doften av en bok kan väcka trevliga minnen för vissa läsare.
Samtidigt säger undersökningen, att 42% av läsarna behåller sina böcker efter att de läst dem, 26% lånar ut eller ger bort sina böcker och lika många säljer dem. Den sista procentandelen, om 5%, säger att de återvinner eller kasserar sina böcker.
En intressant fotnot, är att 61% av alla läsare, skulle betala mer för en bok, som är koldioxidneutral.