Aktören som klimaträknar åt kunden

Aktören som klimaträknar åt kunden

Publicerad
2022-06-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Ett givet faktum idag, är att man som reklamköpare vill veta hur mycket koldioxid de olika kampanjerna genererar.

Det har skyltaktören JCDecaux tagit fasta på och har därför lanserat ett verktyg, som beräknar vilka utsläpp kampanjerna orsakar, i olika format.

– Vi är stolta över att kunna garantera samtliga våra kunder, att ett köp hos oss alltid är 100% klimatneutralt, säger Magnus Heljeberg, VD på JCDecaux.
– Att redovisa utsläppen per kampanj går helt i linje med vår inställning, att alltid vara helt transparenta ut mot kund.

– Man ska veta vad man köper och vilken påverkan det har på miljön. Man ska också känna sig trygg, med att allt klimatkompenseras.

Beräkningarna görs enligt GHG-protokollet, som är framtaget i samarbete med Climatepartner; som beräknar olika företags klimatavtryck. I den slutgiltiga redovisningen, ser man exempelvis utsläpp per reklamskylt, som kan se olika ut beroende på format och om den är digital eller analog.

En mängd parametrar
Här beräknas även tryck och frakt av affischerna, transporten ut till skylten samt både el och belysning under kampanjens gång. Dessutom räknar man på en mängd andra parametrar som; el vid tryck, pappersförbrukning, affischering, avfallshantering, datakapacitet och administration.

– Klimatredovisningen finns tillgänglig för alla på vår hemsida. Vi hoppas, att fler medier ska agera lika transparent som vi gör, i den här viktiga frågan, fortsätter Magnus Heljeberg.
– Då får kunderna vetskap om hur mycket deras kampanjer genererar i utsläpp och i nästa steg, att man också börjar kompensera för sina kunder. På detta sätt tar hela mediebranschen ett stort och viktigt kliv i att bidra positivt i miljöfrågan.

JCDecaux är sedan 2012, ett klimatneutralt företag och jobbar miljömedvetet, i alla frågor. Sedan år 2014 har bolaget även minskat sitt totala klimatavtryck med 70% och sedan 1 mars i år är alla kunders köp 100% klimatneutrala.