Företagen påverkas av greenwashing

Företagen påverkas av greenwashing

Publicerad
2022-03-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Allt för ofta används greenwashing för att, på felaktigt sätt, presentera produkter och tjänster som miljövänliga. För den som arbetar med papper, tryck och distribution, hotar greenwashing att orsaka förluster på upp emot 72 miljoner kronor per år. Medan marknaden beräknas vara värd 1,8 miljarder kronor årligen.

Företag, organisationer, kommuner och regioner fokuserar i allt högre grad på kostnadsbesparingar och att då, få konsumenterna att byta från papper till digitalt. Man uppmuntras att; bli digital, vilket egentligen kommer från att företag försöker rättfärdiga kostnadsbesparande initiativ.

Biologisk mångfald
Organisationen Two Sides arbetar aktivt mot organisationer, som gör vilseledande påståenden, som inte är faktabaserade beträffande tryck och papper. De senaste 10 åren har man utmanat över 750 globala organisationer och företag med en anti-greenwash-kampanj.
Vikten av att ta itu med detta, tydliggörs när de ekonomiska kostnaderna för
pappers-, tryck- och distributionsindustrin, som i Norden sysselsätter 27 000 personer i fler än 4 000 företag, analyseras.

– Greenwashing-påståenden välkomnas inte av konsumenterna och bryter ofta mot etablerade miljömarknadsföringsregler, kommenterar Jonathan Tame, VD på Two Sides.
– De är oerhört skadliga för en bransch, som har ett ständigt förbättrat miljöarbete. En sund marknad för skogsprodukter, som papper- och pappersförpackningar, bidrar till skogens långsiktiga tillväxt genom hållbart skogsbruk och uppmuntran till biologisk mångfald.

– Skogarna spelar en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen och öka bevarandet, av en yta motsvarande 1 500 fotbollsplaner varje dag.

Bevarade värden
I maj 2020 genomfördes ett forskningsprojekt; samarbete med undersökningsföretaget Censuswide, som visar att greenwashing i Norden riskerar en förlust på 72 miljoner kronor i värde för pappers-, tryck- och distributionsbranschen.
Kampanjen från Two Sides beräknas ha bevarat ett värde av 16 miljoner kronor, för nämnda branscher samt stoppat greenwash-meddelanden, som har över 18,5 miljoner visningar varje år.
Organisationer och företag, som sysslar med greenwashing, riskerar också att skada sitt varumärke. En nordisk undersökning visar att;

  • 65% av konsumenterna vill kunna välja hur de ska ta emot kommunikation (digitalt eller tryckt) från leverantörer.
  • 67% förstår att leverantörer som greenwashar vill spara kostnader genom att få konsumenten att byta till digitala fakturor och andra meddelanden.
  • 40% vill inte bli tvingade att byta till digitalt.
  • 38% misstror miljömeddelanden helt och hållet.