Tar över på Grafiska Företagen   Eva Glückman, på Grafiska Företagen

Tar över på Grafiska Företagen

Publicerad
2021-12-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Personal

Efter drygt sex år som VD på Grafiska Företagen, väljer Ravindra Parasnis nu att gå i pension.
Som efterträdare tillsätts Eva Glückman, som idag är förhandlingschef på förbundet. Eva tillträder den 1 januari 2022.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Eva, som förbundets nya VD. Arbetsgivarfrågorna är och förblir, det tyngsta benet i verksamheten och här besitter Eva stor erfarenhet och kompetens, säger Thorbjörn Sagerström, ordförande för Grafiska Företagen.
– Hon har dessutom utmärkta förutsättningar, att tillsammans med Grafiska Företagens medarbetare, fortsätta stötta medlemsföretagen i bl a hållbarhets- och kompetensförsörjningsfrågor.

– Att vi gjort en internrekrytering gör, att vi får en kontinuitet samtidigt som vi drar nytta av Evas redan etablerade nätverk bland medlemsföretag, motparter och inom Svenskt Näringsliv.

Eva Glückman är utbildad jurist och har tidigare varit bl a chefsjurist på Transportföretagen och förhandlare på dåvarande KFS; Kommunala Företagens Samorganisation. Hon har arbetat på Grafiska Företagen sedan januari 2014.

– Jag är mycket stolt över mitt kommande uppdrag som VD. Grafiska Företagen finns tillhands för sina ca 400 medlemmar, säger Eva Glückman.
– Branschen och beteenden förändras och inom ramen för förbundets roll, vill jag vara med och driva frågor som underlättar, för att medlemsföretagen ska bedriva sin affärsverksamhet.