Otillräcklig utredning enligt Svensk Handel   Magnus Nikkarinen

Otillräcklig utredning enligt Svensk Handel

Publicerad
2021-12-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Lagen om producentansvar för textilier föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Syftet är att minska mängden textilier i restavfall och öka återanvändningen.
Detta genom att ställa krav på producenterna, med ett nationellt system för insamling av textilavfall.

Anses underskattat
Även om Svensk Handel ställer sig positiva till förslaget, så ser man brister i utredningen som gjorts. Man har därför skickat in ett remissvar, där man samlat sina åsikter.
Inte minst handlar det om att skapa ett system, som ger verklig miljönytta, samtidigt som det är samhällsekonomiskt försvarbart. Summan för den årliga kostnaden för branschen, uppskattas i utredningen uppgå till 227 miljoner kronor. Något man inom Svensk Handel ser som en ordentlig underskattning.

– Producentansvar för textilier är mer komplicerat än för exempelvis kartong eller glas, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.
– Utredningen har underskattat kostnaderna för insamlingen, som väntas bli flera gånger högre än beräknat.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, men den separata insamlingen och sorteringen av textilier ska ske från den 1 januari 2024.