Förslag om slopad reklamskatt

Förslag om slopad reklamskatt

Publicerad
2021-10-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Regeringen föreslog den 31 augusti, att man skulle avskaffa reklamskatten från och med den 1 januari 2022.
För exempelvis idrottsföreningar, skulle förslaget innebära minskade utgifter och minskad administration.

– Det är en fråga som idrottsrörelsen jobbat för att få gehör för i decennier, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.
– Ett glädjande förslag, som gör att idrottsrörelsens ideella föreningar kan fokusera än mer på idrott. Inte på administration och skatt.

Skatten betalas idag av drygt 3 000 organisationer och företag, varav ca 1 600 är idrottsföreningar; för den reklam de har på matchställ, affischer, skyltar och liknande. Reklamskatt tas dessutom ut på bl a annonser i fysiska reklamblad.
Från 2020 sänktes reklamskatten, men den föreslås alltså att helt avskaffas, från och med nästa år. Det beräknas dock leda till 100 miljoner kronor i minskade skatteintäkter per år.

Läs mer här; https://www.regeringen.se/4a5539/contentassets/4c69726568c94dda89bc22f24cde3672/avskaffad-reklamskatt.pdf