Ökad vinst trots minskad omsättning   Ett urval av varumärkena från New Wave Group

Ökad vinst trots minskad omsättning

Publicerad
2020-11-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under årets tre första kvartal har New Wave Group haft en omsättning på 4,2 miljarder kronor, vilket är en minskning från samma period 2019 med ca 650 miljoner kronor från nästan 4,9 miljarder kronor.
Däremot har rörelseresultatet visat sig fortsatt starkt; nu ca 262 miljoner kronor att jämföra med 295 miljoner år 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat; samtidigt som soliditeten ökat med drygt 10% och nettoskuldsättningsgraden minskat med ca 20%.

– Jag är mycket stolt och glad för vårt tredje kvartal. Vår organisation har verkligen åstadkommit en fantastisk prestation under en turbulent och utmanande tid, säger New Wave Groups VD och koncernchef Torsten Jansson i en kommentar till delårsbokslutet.

Omsättningen minskade med 13% från 1 685,5 miljoner kronor till 1 470,1 miljoner kronor, men med rådande marknadsläge, där alla stora event och idrottstävlingar ställs in, matcher spelas utan publik, föreningsliv och idrott går på sparlåga och större konferenser och kongresser blir digitala, är det ändå ett bra resultat.

Bättre än väntat
För det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 37% från 129,1 miljoner kronor till 176,3 och därmed höjde rörelsemarginalen med 4,3 procentenheter från 7,7% till 12,0%, vilket är en mycket bra utveckling. En rörelsemarginal på 12% eller högre i ett tredje kvartal har koncernen faktiskt bara nått en gång tidigare och det var år 2008. Då nådde man 12,8%. Så år 2020 är det näst bästa någonsin.

– Vi presterade ett kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet på 283,2 miljoner kronor; en förbättring med 414,3 miljoner jämfört med samma period föregående år, vilket återigen visar hur snabbt vi kan ställa om när kriser inträffar, poängterar Torsten Jansson.

Under det tredje kvartalet minskade omsättningen för segmentet Företag med 1%, för Sport & Fritid med 29% medan Gåvor & Heminredning hade en tillväxt på 11%. Geografiskt är den stora utmaningen USA, där omsättningen minskade med 43%. Mest glädjande är att Sverige under kvartalet hade en tillväxt på 4% – en stark utveckling på en svag marknad.

Ett kaotiskt år som inleddes bra
Året inleddes väldigt bra, för att sedan kraschlanda i mars, april och maj och därefter långsamt återhämta sig, berättar Torsten Jansson.

– Det var mycket intensiva månader under våren, då vi genomförde ett stort arbete för att minska våra kostnader och säkerställa ett bra kassaflöde.
– Det är glädjande att se hur snabbt och handlingskraftigt vår organisation lyckats sänka kostnaderna och anpassa sig till den rådande situationen.

– Jag ser fram emot att efter krisen få fart på tillväxten igen, men med fortsatt fokus på rörelsemarginalen, och fortsätta mot nya höjder, avslutar en nöjd Torsten Jansson.