Miljösatsningen går vidare

Publicerad
2020-10-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Över 50 ton plast lyckades McDonald’s i Sverige fasa ut, från gästförpackningarna under år 2019. Nu går snabbmatskedjan ut med att man fortsätter satsningen i alla restauranger i Sverige och ersätter samtliga plastsugrör med pappersbaserade alternativ.
Dessutom ska plastbrickorna ersättas av brickor, tillverkade av återvunnen plast från haven.

– Från 2012 till 2018 minskade McDonald’s i Sverige sina egna utsläpp av koldioxid med 50%, säger Henrik Nerell, hållbarhetsansvarig på McDonald’s i Sverige.
– Vi fortsätter arbetet med att minska vår direkta klimatpåverkan och under 2019 har vi fokuserat på att ta bort en del av plasten i våra gästförpackningar, minska matsvinnet, och effektiviserat våra transporter.

– Nu är målet inställt på att vi ska ha nära noll-utsläpp från vår egen verksamhet, vilket vi har som ambition att nå till 2030.

Bytet sker successivt för att inget material ska gå till spillo i onödan. Enbart bytet till papperssugrör beräknas minska plastförbrukningen med 40 ton.

– Med vår storlek kan tillsynes små förändringar göra stor skillnad. Därför fortsätter vi att arbeta för att göra våra gästförpackningar mer hållbara, fortsätter Henrik Nerell.
– Sedan 2015 kommer allt papper som används i våra förpackningar från certifierat hållbart skogsbruk eller från återvunnen pappersråvara.

– Under 2019 tog vi bort flera produkter med engångsplast från våra restauranger, t ex plastlocken på våra salladsskålar, samtidigt som vi gjorde om våra milkshakemuggar till papper. Nu tar vi nästa steg och fler är på väg.

Arbetet för att utveckla mer hållbara gästförpackningar är också en del av kedjans globala hållbarhetsarbete. Exempelvis finns ett mål om att alla gästförpackningar ska produceras av förnybart, återvunnet eller certifierat material senast 2025 och att 100% av McDonald’s restauranger till samma år ska ha börjat återvinna alla gästförpackningar.