Antalet butiker krymper

Antalet butiker krymper

Publicerad
2020-10-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Världen upplever just nu den värsta pandemin på ett århundrade. För detaljhandeln var det dock omvälvande tider redan innan vågen med covid-19 slog till.
Digitaliseringen driver en strukturomvandling av den svenska butikshandeln. Mellan år 2017 och 2019 minskade antalet butiker med 6%; från 34 297 till 32 351.

Handelsrådet har för tredje året i rad finansierat en djupdykning i butikshandelns struktur och utveckling. Under 2019 fortsatte antalet butiker att minska och den stora nyheten är att även det kedjeanslutna butiksbeståndet nu krymper. Under 2019 minskade antalet kedjebutiker med 372.

– Butiksminskningen äger fortfarande primärt rum i det fristående butiksbeståndet. Vi ser dock att även kedjorna börjar hamna under press. Den buffert som kapital och storlek har utgjort räcker inte längre när e-handeln tar en allt större marknadsandel, säger Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research.

Den bransch där kedjorna har sett den största butiksminskningen i absoluta tal är modehandeln. Där minskade antalet butiker med totalt 386, vilket motsvarar 19% av butiksbeståndets storlek 2017. Av de 30 modekedjor med flest butiker 2017 har tio befunnit sig i rekonstruktion eller konkurs någon gång under perioden 2017-2020.

Den tredje trenden som tydligt går att urskilja är lågprishandelns frammarsch. Lågpris är det enda segmentet där butiksbeståndet tydligt växer. I fem av 17 branscher är det en lågpriskedja som har öppnat flest butiker sedan 2017. Lågprishandelns expansion är också koncentrerad, fem aktörer står för hälften av alla öppningar.

Då studien primärt betraktar perioden fram till och med november 2019 går pandemins konsekvenser för detaljhandeln inte att urskilja. Att vissa redan identifierade trender kommer att förstärkas är dock sannolikt.

– Vi har redan sett att pandemin spär på digitaliseringstrenden vilket kommer innebära än tuffare villkor för butikshandeln. Om den ekonomiska återhämtningen sker långsamt lär dessutom lågprishandelns marknadsandel öka ytterligare, avslutar Andreas Svensson.