Mediebyråbarometern – april 2020   Bild; Sveriges mediebyråer

Mediebyråbarometern – april 2020

Publicerad
2020-05-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med totalt 49,6% i april 2020, jämfört med april föregående år.
Totalt förmedlades medieinvesteringar för 800 miljoner kronor, vilket är den lägsta investeringsnivån för en april-månad sedan mätningarna påbörjades. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 22,3%.

– I april backade medieinvesteringarna mycket kraftigt till följd av corona-krisen. Bortsett från kalendereffekt, om cirka 10–15%, minskade medieinvesteringarna hela 35–40 procent under månaden. En kombination av kraftigt minskad efterfrågan och sjunkande mediepriser får alltså dramatiska effekter – trots att mediekonsumtionen i många kanaler har ökat under krisen, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.
– Nästkommande månader kommer tydligare visa på omfattningen, men med största sannolikhet kommer investeringarna fortsätta att minska under en lång tid. Efter finanskrisen 2008/2009 sjönk medieinvesteringarna som mest med 18 procent, och det tog 1,5 år för marknaden att återhämta sig. Vi har en tuff tid framför oss och det gäller såväl publicister som byråer.

Bild; Sveriges mediebyråer

Samtliga mediekategorier uppvisade negativ tillväxt och backade kraftigt under april. Printkategorierna minskade med 43%, digitala medieköp med 40%, TV tappade 55,6%, utomhus/trafikreklam 62,6% och radio backade med hela 41,4%. Att mediekategorin bio backade så pass kraftigt är förväntat i och med stängda biografer till följd av corona. Ackumulerat, hittills i år, är dagspress kväll den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en negativ tillväxt om 47,7%.

– Den breda nedgången är något förvånande, då förväntan var att de digitala kanalerna skulle klara sig något bättre under en kris då många annonsörer väljer att jobba med performance snarare än breda räckviddskampanjer. Det har dock inte skett, utan de digitala kanalerna faller på bred front. De två stora massmedierna utomhus/trafikreklam och TV faller kraftigare än övriga medier, men båda dessa kanaler påverkas av kalendereffekten med runt 15%, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.
– Netto faller alltså TV med cirka 40 procent och utomhus/trafikreklam med 48 procent. För de flesta mediekategorier blev april 2020 den sämsta april-månaden sedan mätningarna påbörjades. Kommande månader kommer visa hur lång och djup denna kris kommer att bli – men prognosen är dyster.