En rapport om produktmedia

Publicerad
2020-05-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Nu har IRM kommit med en speciell rapport med extra tydligt fokus på mediekategorin Produktmedia. Under år 2019 uppgick den totala omsättningen för produktmedia till 6 795 miljoner kronor, vilket innebar en tillväxt på 0,2% gentemot år 2018.
Just produktmedia har haft en genomsnittlig årlig tillväxt om 2,4% sedan år 2012.

Behåller sin andel
Mellan år 2016-2018 hade Produktmedia en tillväxt kring 4-6%, vilket går i linje med de totala reklaminvesteringarna under perioden. Däremot avtog tillväxten för Produktmedia 2019, vilket det även gjorde för de totala reklaminvesteringarna.
Värt att notera är dock att mediekategorin har behållit sin andel i den Stora Reklamkakan, jämfört med år 2015. Sedan år 2015 har mediekategorin Internet växt kraftigt och det är få mediekategorier, som inte är digitala, som lyckats bibehålla sin andel i den Stora Reklamkakan. Produktmedias andel ligger på stabila 8,4%,