Branschen kommer öka

Branschen kommer öka

Publicerad
2020-05-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Enligt det globala marknadsstrategiföretaget Smithers rapport; The Future of Global Printing to 2024, kommer den globala marknaden för tryckbranschen att öka under de kommande fem åren.
Rapporten förutspår företaget att branschen kommer öka ca 1,3% årligen; från 818 miljoner dollar under år 2019, till 874 miljoner dollar år 2024.

De stora trenderna
Här analyseras ett antal stora trender i den globala tryckbranschen; exempelvis förutspår man att de som trycker bl a promotionprodukter, tidningar och kataloger är några som kommer se sjunkande volymer, medan boktryck kommer öka.

Tryckvolymerna kommer öka mest i övergångsekonomier, där länder i Latinamerika, Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien har ökande tryckmarknader. Detta svarar maskin- och bläcktillverkarna på genom att stärka samarbetet med lokala företag.

Den totala försäljningen av tryckutrustning kommer minska marginellt under femårsperioden och främst kommer efterfrågan på analoga system att falla mest. Medan efterfrågan på en ny generation av högproduktivitetsprinters med inkjet kommer se ökad tillväxt.

Printertillverkarna kommer fokusera på att diversifiera sitt utbud och tyngdpunkten på inkjetsystem innebär att fler kommer se nya möjligheter i bl a inredningstryck och 3D-print.

Länk;
https://www.smithers.com/services/market-reports/printing/the-future-of-global-printing-to-2024