Vi rustar för framtiden   Per Branzén

Vi rustar för framtiden

Publicerad
2020-04-28
Skribent
Redaktionen

En typisk morgon på Brobygrafiska går det en ringlande kö från såväl tågstationen som från olika typer av studentboenden, till de byggnader, lite utanför centrum, som rymmer både Brobygrafiskas gymnasium och yrkeshögskolan. Alla elever vill med entusiasm ta sig an en ny dag. När de anländer till skolan, doftar det redan gott från köket i matsalen och alla träffas och stämmer av med varandra.
Dagen kan komma att bestå av att dyka in i att koda för webb eller välja ut kartong för en förpackningskonstruktion eller göra ett designarbete i ett projekt eller läsa på om färg- och kulörstyrning eller … det viktigaste av allt; att lära tillsammans med oss alla på Brobygrafiska.

Plötsligt blev det Coronatvärnit. Vi hade visserligen förberett oss, men ändå. Så plötsligt, så skräckinjagande och så himla trist.

Sedan några veckor sker allt mer eller mindre på distans. Vi liknar faktiskt ett slags callcenter, med den skillnaden att vi säljer och förmedlar kunskap; vi handleder, föreläser, chattar och löser tillsammans teknikfrågor. Vi gör allt vad vi kan för att dagarna ska vara så aktiva och innehållsrika som möjligt.

Vi har också studerande, som är på praktik ute på företagen och som nu får sin handledning på distans och gör praktiken på hemmaplan. Vi strävar efter att förenkla så mycket vi kan för våra samarbetsföretag vid ledningsgruppsarbeten och praktik.

Vi känner starkt för er företagare som kämpar för överlevnad. Vår roll är att förse branschen med efterfrågad kompetens. Vi har redan ansökt om korta utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan och vi ska nu in i nästa ansökningsprocess för fler tvååriga utbildningar.
Vi är inspirerade och ser att söktrycket från nya studerande är stort. Det är positivt och vi rustar oss tillsammans med er för en framtid efter Corona.

Per Branzén
Verksamhetsledare
Brobygrafiska

Frakta
Brobygrafiska startades 1992 i samband med att Tetra Pak etablerade sig i Sunne. Den första utbildningen som hölls var en utbildning i grafisk teknik mot flexografi eller i vardagligt tal; förpackningstryck. Målet är att skapa utbildningar från gymnasie- till forskarnivå inom grafisk teknik och media, vilket speglar ortens näringsliv.
En vikig framgångsfaktor för Brobygrafiska har från början därmed varit ett nära samarbete mellan skola, akademi och näringsliv. Med åren har antalet utbildningar ökat inom närliggande kompetensområden såsom grafisk produktion, media, förpackningsdesign, fotografi, manusförfattande och webb mm. Vad som från början var en mötesplats för den flexografiska branschen är idag en mötesplats för grafisk design och teknik samt media och kultur.

Från hösten 2013 bedriver Brobygrafiska yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Samma höst samlades Sunne kommuns gymnasieverksamhet under namnet Sunne Gymnasieskola. Brobygrafiskas gymnasieverksamhet slogs samman med Brobyskolan och en ny skola skapades; Sunne Gymnasieskola/Broby. SG/Broby delar delvis lokaler med Brobygrafiska.