Tull- och momsfria varor

Tull- och momsfria varor

Publicerad
2020-04-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från både tull- och momsavgifter ska gälla under en begränsad tid framöver. Det handlar då främst om vissa varor som behövs för att bekämpa nuvarande virusspridning, samt för de varor som ska hjälpa dem som redan har drabbats.

Den 3 april 2020 beslutade EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning, som behövs för att bekämpa virusspridningen av nya Covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gäller importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

Vilka varor gäller det?
Tullfriheten gäller;

  • personlig skyddsutrustning (exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar)
  • medicinsk utrustning (exempelvis respiratorer och testutrustning.

Vem har rätt till tullfrihet?
Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

  • statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
  • katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Även företag som importerar varor på uppdrag av dessa organ kan omfattas av tullfriheten under förutsättning att varorna direkt efter importen levereras till dem.

Ytterligare villkor
För tull- och momsfrihet gäller att varorna ska vara avsedda att;

  • kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet av de organ och organisationer som har rätt till denna tullfrihet
  • göras tillgängliga för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i att bekämpa covid-19-utbrottet, förutsatt att varorna kvarstår som respektive organs eller organisations egendom
  • användas av katastrofhjälpsorganisationer för att tillgodose sina behov under den period de tillhandahåller katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19-utbrottet; detta inkluderar hjälp till den medicinska personal som behandlar dem som drabbas.

Informationen är hämtad från Tullverket.