Många är positiva till distansarbete

Många är positiva till distansarbete

Publicerad
2020-04-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Var tredje svensk arbetar nu mer hemifrån för att minska risken för smitta och spridning. Hela 78% av de som arbetar hemifrån, anser att deras organisation har de kunskaper och digitala verktyg som krävs.
Det finns dock förbättringspotential. Drygt 29% tycker att de blir mindre effektiva och lika stor andel anser att IT-säkerheten försämras vid distansarbete.

– I dessa utmanande tider måste vi alla bidra till att begränsa spridningen av COVID-19 och de som har möjlighet att arbeta hemifrån bör därför göra det, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY.
– Men för många organisationer innebär det en plötslig övergång till digitalt samarbete, något som man inte alls var beredd på eller hade tillräckliga kunskaper eller verktyg för. Just nu hjälper vi många företag och organisationer att ställa om så att distansarbete och digitalt ledarskap blir det nya normala.

Godkänt i digitalt samarbete
När det kommer till samarbetet med kollegorna eller chefen på distans, tycker 64% respektive 66% att det går bra med de digitala verktygen.

– En stor utmaning som många ledare står inför just nu är att ta hand om oron från medarbetare och samtidigt lyckas hitta fungerande digitala metoder och samarbetsrutiner, fortsätter Karin Schreil.
– Öppenhet, empati, kreativitet samt att föregå med gott exempel och våga testa nytt blir därför ledaregenskaper som är särskilt viktiga nu.

Tips för att jobba framgångsrikt på distans

  • Var inkluderande och slå på kameran. Använd röst- och videosamtal som ett komplement till mejl och chatt. Att höra kollegans röst och se dem på skärmen minskar avståndet och ger en känsla av samhörighet. Ibland kan digitala möten med många deltagare göra det svårt att ta del av allas åsikter, glöm därför inte att ge alla tid till att tala.
  • Jobba säkert. Glöm inte it-säkerheten bara för att du jobbar hemma. Se till att du har tillgång till säker anslutning och uppdaterade antivirusprogram. Var som vanligt noga med vilka länkar och filer du klickar på – just nu pågår en ökad mängd nätattacker och bedrägeriförsök för att utnyttja situationen.
  • Samarbeta i molnet. Jobba i så kallade molnbaserade projektverktyg som alla har tillgång till samtidigt. På så sätt slipper ni att dokument mailas fram och tillbaka, samtidigt som det ökar produktiviteten.
  • Spela in möten och dela information. Se till att du spelar in och delar information från viktiga möten. De som inte kunde ansluta har då tillgång till samma information. Det kan vara svårt att hitta en tid som passar alla, särskilt eftersom distansarbete i dessa tider kan innebära ytterligare uppgifter, som att hjälpa barn med skolarbete.
  • Rör på dig. Se till att komma ut i friska luften, trots att du inte går till jobbet. Det är viktigt att hitta hälsosamma och hållbara rutiner.

Tips för framgångsrikt digitalt ledarskap

  • Var en positiv förebild. Våga vara öppen med att du inte heller kan allt eller har alla svar, men visa att du är nyfiken och villig att testa nya arbetssätt. Se också till att föregå med gott exempel och använda de digitala verktyg som finns, för att förenkla och effektivisera vardagen för alla.
  • Var tillgänglig. Signalera för medarbetarna att du finns där för dem och att du kan nås i olika kanaler, trots att ni inte träffas fysiskt. Visa goda exempel på nya sätt att hålla kontakten.
  • Var proaktiv. Kontakta dina medarbetare för att stämma av hur de mår och hur de har det på hemmakontoret. Alla mår bra av att känna sig sedda och lyssnade på. Glöm inte att slå på kameran – att se varandra ger ytterligare en social dimension utöver vanliga röstsamtal.
  • Behåll goda vanor. Försök upprätthålla era vanliga rutiner så som veckomöten och coaching-samtal. Det går utmärkt att flytta över dem till den digitala världen.
  • Främja gemenskap. Bjud in till en after-work, lunch-quiz eller fredagsfika på distans. Det ökar trivseln och stärker samhörigheten i gruppen.

Undersökningen har genomförts av YouGov, på uppdrag av TietiEvry, den 27-30 mars 2020 och totalt har 1 019 personer över 18 år svarat på undersökningen.