Upphäver producentansvaret för returpappersinsamlingen

Upphäver producentansvaret för returpappersinsamlingen

Publicerad
2020-04-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och har försämrats ytterligare till följd av coronakrisen. Regeringen lämnar därför idag, den 23 april, ett besked om att man upphäver producentansvaret för returpappersinsamlingen.

– Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen, säger  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

Tidningsbranschen har haft en minskad användning av tidningspapper, men papperstidningarna är fortfarande viktiga för branschen som befinner sig i ett känsligt skede i omställningen till mer digital distribution. Producentansvaret för returpapper har funnits sedan 1990-talet och har tidigare varit självfinansierande tack vare värdet på returpappret. När värdet på returpapper sjunkit drabbar det tidningarna.

– Regeringen är angelägen om att hitta vägar att stärka förutsättningarna för oberoende journalistik i hela landet. Rådande läge är inte hållbart för tidningsbranschen, säger Amanda Lind, kulturminister.

Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper.
Den 3 april presenterade regeringen ett utökat mediestöd med 200 miljoner per år; varav 150 miljoner kronor är ett tillfälligt distributionsstöd under tre månader och 50 miljoner kronor är till för att förstärka journalistiken i geografiska områden som har svag journalistisk bevakning.