Intersport Sverige ansöker om företagsrekonstruktion

Publicerad
2020-04-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

– målet är att rädda verksamheten, jobben och säkra långsiktig överlevnad
Tisdagen den 14 april lämnade Intersport Sverige in en ansökan om företagsrekonstruktion till Göteborgs tingsrätt. Bolaget har i grunden en sund underliggande verksamhet och frisk kärna men har, precis som många andra i branschen, drabbats hårt av den senaste tidens minskade handel i kölvattnet av Coronakrisen vilket lett till tillfälliga betalningssvårigheter och en ohållbar kostnadskostym framåt. Genom en rekonstruktionsprocess blir bolaget skyddat mot konkurs och får en möjlighet att reda ut situationen. Målet är att rädda verksamheten, jobb och säkra långsiktig överlevnad. Butiker och e-handel fortsätter som vanligt och kunderna ska inte påverkas av processen.
Rekonstruktionen omfattar Intersport AB, I-Sport Retail AB samt Löplabbetgruppen AB. Större leverantörer och bolagets bank har i förväg uttryckt sitt stöd för processen.

Intersport Sverige består idag av drygt 100 butiker och 2 000 medarbetare. Intersport Sverige har de senaste åren lyckats vända en historiskt nedåtgående trend och hade under 2019 och i starten av 2020 en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet med stor potential framåt. Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget med minskade besök i handeln som lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion. Det förändrade marknadsläget medför också ett behov av sänkta framtida kostnader.

– Det är ett tungt beslut att fatta, men i den extrema situation vi just nu befinner oss i så är det nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade. Detta är en extraordinär åtgärd som vi nu tvingas till och jag beklagar att fordringsägare kan komma att drabbas, men vi gör det här för att rädda jobb och för att verksamheten ska överleva på lång sikt. Vi vill fortsätta kunna vara en viktig inköpare för leverantörer, arbetsgivare för medarbetare, hyresgäst för fastighetsbolag och den bästa sportkedjan för våra kunder, säger Marcus Wibergh, vd för Intersport.

Goda förutsättningar
Som rekonstruktörer har Nils Åberg och Linda Schenholm på Advokatfirman Carler föreslagits och arbetet kommer ledas av Marcus Wibergh, vd för Intersport.

– I grunden har Intersport en lönsam affärsverksamhet, en stabil kundbas och ett attraktivt erbjudande. Min bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att klara den här rekonstruktionen, säger Nils Åberg.

Trots att den traditionella handeln har minskat så har den digitala affären fått ett uppsving. Och e-handel kommer att växa för hela branschen i framtiden.

– Just nu ser vi en stor potential i att i snabb takt utveckla vår e-handel som ökar varje vecka. Intresset för en aktiv livsstil tycks också ha vuxit nu när många jobbar hemifrån, men fortfarande vill komma ut och röra sig. Där har vi som företag en viktig roll att fylla för att ge människor de bästa möjliga förutsättningarna. Genom att genomföra denna rekonstruktion kan vi säkerställa att vi tar oss igenom Corona-krisen men också anpassar vår verksamhet till större andel e-handel och att vi kan stå starkt rustade för framtiden, avslutar Marcus Wibergh.

Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med rekonstruktörer som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten.