I samarbete med Bandyförbundet   Johan Östlind och Per-Anders Gustafsson

I samarbete med Bandyförbundet

Publicerad
2020-04-21
Skribent
Redaktionen

New Promotion, ett New Wave Profile-företag i Lidköping, skrev i mars ett avtal med Svenska Bandyförbundet. Avtalet omfattar personalkläder samt profil-, evenemangs- och exponeringsprodukter till Bandyförbundet.
Dessutom ska New Promotion ansvara för att upprätthålla en hög leveranssäkerhet och borga för god kvalitet. I utbyte får hela New Wave Profile-kedjan marknadsföra det egna varumärket, i de sammanhang där Svenska Bandyförbundet marknadsförs.

Detta är Svenska Bandyförbundet
Sporten bandyn bygger på en unik och äkta folklighet, en tradition och en gemenskap som förenar spelare och fans, både på och utanför planen. Bandy är fans som åker landet runt och en final, som blivit en riksangelägenhet.
Bandy är spelare som motiveras av passion och en lagsport för artister. Svenska Bandyförbundet har till uppgift att främja och administrera bandysporten i Sverige samt att företräda den internationellt.

Svensk Bandy Fair Play
Svenska Bandyförbundet tar krafttag för en positiv och trygg idrottsmiljö och vill tillsammans med sina distrikt och föreningar verka för Fair Play, både på och vid sidan om bandyplanen.

Målsättningen är att all verksamhet ska genomsyras av Svenska Bandyförbundets och Svensk Idrotts värdegrund:
• Glädje och gemenskap.
• Demokrati och delaktighet.
• Allas rätt att vara med.
• Rent spel.