I en hållbar diskussion

I en hållbar diskussion

Publicerad
2020-04-13
Skribent
Redaktionen

Rådet för Hållbar Produktmedia, RHP, ställde både ut och bjöd in till diskussion under andra dagen av Nordic Profile Fair. Ett 40-tal deltagare samlades, med olika intressen och fokusområden inom hållbarhetsfrågor, från både olika återförsäljare, grossister och till och med ett tryckeri var på plats.

– Det var extra roligt att det var många som tackade ja när vi bjöd in till eventet, berättar Roger Lobergh, en av initiativtagarna till RHP.
– Det här har varit lite av ett prov, för att se hur intresserade folk var av att delta. Nästa gång ska vi försöka nå ännu fler.

Först, för att lätta upp stämningen, genomfördes en övning där deltagarna skulle ta ställning till olika frågor på en skala. Skalan var längs en korridor och deltagarna skulle ställa sig där de uppfattade att deras verksamhet var.

– Det var roligt helt enkelt. Jag tror att det var ett bra sätt att få igång gruppen och släppa loss lite, eftersom att alla inte känner varandra i branschen, fortsätter Roger.

Skalan och frågorna handlade exempelvis om hur stor påverkan hållbarhet har i kärnverksamheten, vilka insatser man gjorde och vad de genererar samt om framtidstron.

Det finns ett behov
När alla var uppvärmda drog diskussionerna igång. Alla fick sätta sig i mindre grupper och diskutera olika teman. I en dryg timme diskuterades det både högt och lågt, för att slutligen mynna ut i en gemensam sammanfattning.

– Det som kom fram var verkligen sunda idéer till lösningar, för hur hela branschen kan samverka mot en hållbar målsättning. Dessutom visar det att vi jobbar rätt, eftersom att vi vill vara en mittpunkt för hållbarhetsdebatten i branschen.

RHP menar att det är flera aktörer i branschen, både återförsäljare och grossister, som sitter med samma problemställningar, på eget håll. Tanken är att man vill ha gemensam samlingspunkt, där man kan samlas för att slå sina kloka huvuden ihop.

Så här efter mässan så har RHP märkt att det finns ett outtalat behov av fler workshops, fler seminarium och fler mötesplatser, för att kunna prata om utmaningarna som branschen står inför.
Inte minst för att kunna knyta nya kontakter och nätverka, men även för att öka engagemanget och väcka lust till samarbete mellan företagen, utöver upp styrda affärer

Det här är RHP
Rådet för Hållbar Produktmedia bildades år 2018 av en grupp aktörer som delar ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågor; Marknadsbyrån, Master Design, Olsson & Co, Wackes och New Wave Group.
Tanken är att det ska vara ett nätverk för att se hur man kan hitta vägar till att branschen ska bli mer hållbar, för alla inblandade parter; leverantörer, återförsäljare och slutkund.

Klicka på länken nedan och svara på en enkät om hur ditt företag arbetar med hållbarhets frågor;
http://www.masterdesign.se/RHP/