Världsekonomin i obalans

Publicerad
2020-03-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Inledningen på år 2020 har varit något av en berg- och dalbana för ekonomin. Positiva konjunktursignaler i januari, har förbytts i oror och utbredd flykt från risktillgångar på de finansiella marknaderna, sedan virussjukdomen covid-19 spridit sig till många länder utanför Kina och då, skapat fler och fler störningar.
HUI Research tror på en svag utveckling under åtminstone det första halvåret 2020 och reviderar ner sin BNP-prognos till 0,5% till följd av försämrade globala utsikter som påverkar både export och investeringar.

– Coronautbrottet visar på sårbarheten i en världsekonomi med hög skuldsättning och stora obalanser. En lågkonjunktur har kommit närmare, men om det innebär ett hack i kurvan eller en mer utdragen avmattning är en öppen fråga, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research

De försämrade globala utsikterna i kombination med redan låg inflation och signaler om stimulanser från centralbanker medför att sannolikheten för en återgång till negativa räntor i Sverige har ökat betydligt, även om Riksbanken sannolikt överväger andra åtgärder i första hand.

Detaljhandeln skyddas till viss del av att hushållen har en del att ge och tagit över som tillväxtlok. Dagligvaruhandeln och e-handeln lär på kort sikt ha en relativ fördel om konsumenterna blir mer avvaktande till fysiska besök och folksamlingar.

– En sänkt prognos för handelns utveckling 2020 är naturlig eftersom coronaviruset sänker konjunkturen och hushållens framtidstro samtidigt som handeln drabbas av sourcingproblem och färre besök till butikerna, menar Jonas Arnberg.
– Även bemanningen kan påverkas för en del företag. Möjligtvis kan handelns nedgång dämpas av att hushåll som inte reser eller besöker restauranger istället konsumerar handelsvaror.