Svenskarnas inställning till reklam

Publicerad
2020-03-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Den allmänna inställningen mot reklam hos svenskarna är fortsatt negativ, 50% är ganska eller mycket negativt inställda mot reklam, enligt en undersökning från Novus. Det är främst reklam via e-post som ogillas mest, vilket 83% svarar. Detta följs av reklam i mobilappar och i radio, med 74% respektive 73%.
33% uppger dock att de är neutralt inställda till reklam och 17% säger sig vara ganska eller mycket positivt inställda till reklam. De som är positiva till reklam är åldersgrupperna 18-29 år samt 65-79 år och de som endast har en grundskoleutbildning.