Påverkan på New Wave Group-koncernens verksamhet till följd av nuvarande läge

Påverkan på New Wave Group-koncernens verksamhet till följd av nuvarande läge

Publicerad
2020-03-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

New Wave Group-koncernen påverkas i stor omfattning av spridningen av coronaviruset, skriver Torsten Jansson. Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster bedöms minska kraftigt inom samtliga segment under resterande del av första kvartalet 2020. Efterfrågan kan därefter antas, påverkas särskilt under andra kvartalet, men hur påverkan kommer att se ut därefter går inte att närmare bedöma i dagsläget.

Inom segmentet Företag bedöms försäljningen minska i första hand med anledning av inställda event, konferenser och andra företagsaktiviteter samt problemen inom näringslivet generellt, vilket gör att efterfrågan på profilprodukter kraftigt reduceras.
Även inom segmentet Sport & Fritid bedöms försäljningen minska, dock inte i samma omfattning som inom segmentet Företag.
Inställda sportevenemang bedöms medföra minskad replikaförsäljning, sportfackhandelns höga lagernivåer till följd av den milda vintern bedöms påverka segmentets försäljning negativt i kombination med nu rådande situation föranledd av virusutbrottet, som bedöms medföra minskad trafik och försäljning i sportfackhandlarnas fysiska butiker. Risken för ökade kundförluster inom segmentet bedöms som påtaglig.
Inom segmentet Gåvor & Heminredning bedöms den del av verksamheten som är hänförlig till destinationen Kosta, såsom Kosta Boda Art Hotel, Kosta Lodge samt restauranger och butiker, kraftigt minska sin försäljning och försämra sitt resultat under resterande del av året. Övriga verksamhetsdelar inom segmentet bedöms också tappa försäljning, men inte i samma utsträckning.
Koncernen vidtar nu ett stort antal åtgärder för att minska kostnaderna och minimera konsekvenserna av virusutbrottet.