Eventuellt nytt löneavtal för grafisk industri

Publicerad
2020-03-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Grafiska Företagen har, precis som övriga arbetsgivarparter inom industrin, bestämt sig för att tacka ja till den skiss från de opartiska ordförandena, som innehåller förslag om ett nytt treårigt avtal.

– Vi tycker det är bra med stabilitet och möjlighet att kunna planera långsiktigt. Det finns dock vissa osäkerhetsmoment som gör att vi kan behöva omvärdera synen på avtalsperiodens längd, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen.
– Det gäller vilken nivå löneökningen hamnar på, utvecklingen av coronaviruset samt vilka konsekvenser det kan få för ekonomin. De pågående pensions- och försäkringsförhandlingarna med LO är ett annat osäkerhetsmoment.

Den 25 mars kommer industrins parter att få en hemställan med förslag, på löneökningsnivå och avtalsperiodens längd som parterna ska tacka ja eller nej till. Därefter inleds slutförhandlingarna.
Den 30 mars kommer en slutlig hemställan som Grafiska Företagen ska lämna svar på den 31 mars. Den 31 mars löper även gällande kollektivavtal ut.

Det ursprungliga förslaget från arbetsgivarna
I början av februari presenterade industrins arbetsgivare ett bud på en årlig löneökningstakt på 1,4%, till facken. Redan då sa arbetsgivarna att man såg fram emot flerårigt avtal.
Bakombudet stod samtliga arbetsgivarorganisationer inom industrin; Grafiska Företagen, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare och TEKO.