Vi måste tänka till

Vi måste tänka till

Publicerad
2020-02-05
Skribent
Redaktionen

Jag är stolt över att representera det fantastiska media som produktmedia är. Det har en mängd olika, goda värden i en värld som gör det möjligt för våra kunder att bygga sina varumärken och relationer starkare. Mediet är dessutom det tredje största och har vuxit med nära 19% under perioden 2013-2018.
En av de absolut viktigaste uppgifterna vi har för vårt media, är att få kunderna att förstå den styrka som finns i kommunikationsbäraren och vad den kan åstadkomma.

Vi behöver prata mindre om produktdetaljer och pris och istället nå fram med att vårt media är målgruppsanpassat, relationsstärkande, användbart, kostnadseffektivt och absolut ökar intresset för kundens varumärke. Lyckas vi med det tror jag att vårt media har en väldigt ljus framtid.
Andra reklammedier som exempelvis tv/radio-reklam, reklamblad och annonser har svårare att nå fram i mediebruset, då köparen ofta är trött på att jagas av budskapet.
Det sker och kommer att ske en snabb förändring i köpmönstren bland våra kunder, där de blir mer medvetna och ställer andra krav än vad de gjorde igår.
Precis som statligt ägda bolag ändrade sina agendor där hållbarhet gick från att vara lågt prioriterad till att ligga i topp, måste även vi och våra underleverantörer utveckla nya tjänster och produkter. För att bygga varumärket och berätta kundens historia, behövs goda kommunikationsytor på både produkt och förpackning.
Produkter inom bra miljöval måste fortfarande vara trendriktiga, av bra kvalitet, konkurrenskraftiga och användbara. Vi behöver lösa ett behov hos kunden, det behöver helt enkelt finnas köpkraft i de produkter som utvecklas. Finns inte köpkraften har vi bara utvecklat fler onödiga produkter.
Omställningen kommer kunna ske snabbare om vi gör det enkelt för kunden att förstå vad ett bra miljöval innebär. I vår senaste kundundersökning framkom det att den största anledningen till varför kunderna inte valde en miljöprodukt var funktionen; dvs. priset var inte det viktigaste.

Jag är inköps- och hållbarhetschef på Master Design och hos oss har vi ett övergripande hållbarhetstänk, även utöver det som är lagstiftat. Vi tar exempelvis emot väldigt många sändningar från olika inköpskanaler med prover i plastpåsar, eller där man har tagit en alldeles för stor kartong och fyllt ut resten med packmaterial i plast.
Jag har flera olika tankar om detta; en större kartong kostar mer än en mindre, man betalar för packmaterialet, volymen på sändningen blir större och många transportavtal är volymtaxerande.
Mottagaren/kunden kanske inte ens har någonstans att göra av packmaterialet, i vårt fall behöver vi betala för att få bort det avfall som inte kan återanvändas och medför en till transport. På samma sätt som vi måste respektera våra kunders varumärken, policys och krav, representerar våra leverantörer oss och vårt hållbarhetsarbete när de skickar leveranserna till slutkunderna, med oss som avsändare. De största konsekvenserna är att det får negativ inverkan på vår miljö och att vi skapar en negativ kundupplevelse.
Dessutom finns det inte några ekonomiska fördelar att göra som vi alltid gjort, så det
borde vara en icke-fråga att ändra beteendet. Fler individer och företag kommer inte att acceptera ett sådant beteende. Som vi alla vet så är miljödebatten långt gången och ett flertal stora bolag har redan börjat plastbanta. Det är dags för förändring. Jag hävdar att förändring handlar om bra ledarskap, genom att visa vägen för varandra och vara engagerade.
Ökar vi medvetenheten och kunskapen i viktiga frågor bidrar det till att vi kan ta nya bättre beslut, vilket i sin tur leder till utveckling och förbättring.
Lagstiftningsfrågor och CSR-frågor är viktiga, men vi behöver även prata om att en
hållbar affärsmodell är konkurrenskraftig, långsiktig och att det finns en tydlig koppling till att den bidrar till ökad lönsamhet.

Jag vill förmedla till våra kunder att produktmedia är oerhört effektivt med stora värden att utnyttja. Att vi inom branschen behöver utveckla våra produkter och tjänster mot ett hållbart tänk och till sist, vi behöver göra det tillsammans, för då blir effekten kraftfull.

Roger Lobergh
Inköps- och hållbarhetschef
Master Design