Höjer med 22%   Fotograf; Peter Phillips

Höjer med 22%

Publicerad
2019-09-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Enligt den nya postförordningen, som trädde i kraft den 1 augusti, har PostNord möjlighet att höja portot, för att kompensera för dalande brevvolymer. Postutdelaren beräknar att brevvolymerna kommer minska med över 10% för helåret 2019.

– Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation. Det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna, säger Annemarie Gardeshol, VD på PostNord Sverige.

Kostnaderna kvarstår
Även om det skickas färre brev, kvarstår kostnaderna för brevbärarna. De åker sin utdelningsrunda, oavsett hur många brev som skickas. De fasta kostnaderna göra att varje brev blir dyrare att hantera.
Detta tänker PostNord kompensera genom att höja portot, från 9 kronor till 11 kronor, för brev upp till 50 gram. Samtidigt höjs priset på utrikesbrev till 22 kronor. Den nya portokostnaden börjar gälla den 1 januari nästa år.

PostNord kommer också att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten som inte omfattas av prisregleringen på porto.