Kemikaliesmart inom barnomsorgen

Kemikaliesmart inom barnomsorgen

Publicerad
2019-08-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

foto: Lindex

Textil- och modeindustrin är en av världens allra mest resursintensiva och förorenade branscher, där användandet av kemikalier medför stor påverkan på både miljö och användare. De flesta är inte heller medvetna om vilka kemikalier textilierna kan innehålla eller hur de påverkar oss.

Större än man tänkt
Därför startade projektet Nontoxtex i början av år 2016, med syftet att ta reda på vilka kemikalier som finns i textilier och varför de finns där. För att begränsa arbetet avgränsades projektet till förskolemiljön.
Projektet har innefattat 17 förskolor i fem kommuner i Västra Götalands- och Boråsregionerna.

– När vi började titta närmare på vilka textilier som finns inom förskolan, insåg vi att det inte är jättemycket inom verksamheten, men desto mer i tamburen där barnen förvarar sina kläder, säger Mats Johansson, projektledare för Nontoxtex.

Projektet blev mer komplext än det var tänkt, då det även för vanligt förekommande kemikalier ofta används långa kemiska beteckningar utan rimlig koppling till textil. En svårighet som uppdagades var även att de ansvariga för inköpen till förskolor, inte hade tillräcklig kunskap kring kemikalier och vad som är bra respektive dåligt.