Branschöverskrivande råd

Branschöverskrivande råd

Publicerad
2019-06-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Ett initiativ kallat Rådet för hållbar produktmedia, RHP, har lanserats för att kunna påverka branschutvecklingen i rätt hållbarhetsriktning. Bakom initiativet står dels leverantörerna Marknadsbyrån, Master Design, Olsson & Co och Wackes, dels producenterna New Wave Group och Sandryds.

– Det är viktigt för oss att både producenter och leverantörer står bakom RHP. Det är bara tillsammans, över konkurrerande gränser, som vi kan skapa verklig förändring, säger Tomas Olsson, VD på Olsson & Co.
– Vi ska på sajten, www.hallbarproduktmedia.se (reds.anm.), vara oberoende och bjuda på kunskap till såväl producenter, leverantörer som slutkunden, så att alla enklare kan ta sitt regelmässiga och moraliska ansvar.

Byt fokus
Produktmedia har under många år varit en bransch där det varit svårt att få en överblick på produktionen och resan till användaren. Ofta har priset varit den avgörande faktorn och hållbarhetsfrågorna har marginaliserats.

– Produktmedia är en kommunikationskanal som när den används rätt, kan bygga varumärken på ett fantastiskt sätt, säger Erica Persson, inköps- och hållbarhetschef på Sandryds.
– Men hållbarhetsmässigt har branschen historiskt stor förbättringspotential, för att underlätta för alla aktörer att göra mer rätt, öka kunskapen om vad man kan göra för att ta mer hållbara beslut, men också berätta vad som krävs för att inte bryta mot regler och förordningar.

RHP är ett oberoende och transparent råd, som ser lagkrav som ett minimum och som vill inspirera till bättre affärer där hållbarhet blir en avgörande parameter. Den nya sajten ska vara kunskap, diskussion och information för alla som hanterar produktmedia.

http://hallbarproduktmedia.se/