33 farliga ämnen förbjuds

33 farliga ämnen förbjuds

Publicerad
2018-12-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

En ny lagstiftning i EU publicerades nyligen, som förbjuder 33 cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i kläder och textiler. Den nya lagstiftningen är en följd av att EU-kommissionen häromdagen beslutade att införa de s k CMR-ämnena i bilaga 17 i Reach-förordningen.

Lagförslaget röstades igenom av EU-länderna i april och nu är lagstiftningen införd i EUs officiella tidning. Därmed får inte varor som har ämnena i halter över angivna gränsvärden, sättas ut på EUs marknad från oktober 2020.

– Tillverkare och importörer behöver nu se över sina leverantörskedjor och testa innehållet i varorna, säger Anne Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen, till Aktuell Hållbarhet.

Beslutet stärker skyddet för människors hälsa genom sänkt exponering för CMR-ämnen, som kommer i kontakt med huden via exempelvis kläder och möbler.

// Kjell Harbom
VD, SBPR

Red.anm. Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?utm_campaign=AktuellH%C3%A5llbarhet-Direkten_181012_Usernamex&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2018:256:TOC&elqTrackId=708de71467ec41819b21f3e3a3a17738&el