Bygger ut för 10 miljoner Euro

Bygger ut för 10 miljoner Euro

Publicerad
2018-08-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Styrelsen och företagsledningen för Arctic Paper har beslutat att inleda ett nytt investeringsprojekt, för att öka kapaciteten vid bruket i Kostrzyn, Polen. Uppskattningsvis rör det sig om en investering på 10 miljoner Euro, som kommer att finansieras med medel från delbelopp B av investeringslånet från EBRD, European Bank for Reconstruction and Development. Går allt enligt planen ska projektet vara färdigt under första halvan av 2019.
Investeringen väntas även öka pappersbrukets resurs- och drifteffektivitet, något som kommer öka konkurrenskraften för koncernens produkter. Idag ligger den årliga produktionskapaciteten på 285 000 ton papper. När investeringen är färdig väntas bruket ha en årlig kapacitet om 315 000 ton, en ökning på över 10%.

– Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och ser affärsmöjligheter i lönsamma segment på marknaden för finpapper. Genom investeringen stärker vi vår kapacitet att betjäna våra kunder på ett effektivt och lönsamt sätt, säger Per Skoglund, VD för Arctic Paper S.A.

Bruket är den största tillverkaren av offsetpapper i Polen och den näst största av grafiskt papper. I övrigt finns två andra bruk i koncernen; Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo, båda i Sverige.