Reklamkakan

Reklamkakan

Publicerad
2018-07-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Den 19 april släppte IRM sin rapport för reklammarknaden i Sverige för 2017. Där kan vi se att produktmedia-branschen omsatte 6,23 miljarder år 2017, en ökning med 3,7% jämfört med 2016, vilket är mycket glädjande då marknaden ökade med 1,8%. Detta innebär i sin tur att vi tagit marknadsandelar från andra aktörer på reklammarknaden.
Produktmedia är nu tredje största aktören på reklammarknaden, med internetreklam som klar etta; de ökade 8,1% mot år 2016 och sponsring är andra störst. Klart före storheter som TV, dagspress m fl.

När jag började på SBPR år 2009 var branschens marknadsandel 5,2%, idag är den 8,1%. Då; ca 5 miljarder, nu; 6,3 miljarder. Branschen växer och vi med den.

// Kjell Harbom, VD SPBR

https://userdata.paloma.se/Pictures/7242/Archive/(default)/IRMrsrapport2017SV.pdf