Ökning av antalet anställda

Publicerad
2018-05-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 038 000 i mars 2018. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,2 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 352 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5%. Antalet fast anställda ökade med 84 000 till 3 816 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2%.