Förändringens tid är här

Förändringens tid är här

Publicerad
2018-04-24
Skribent
Redaktionen

Skyltbranschen måste förändra sig. År 2011 letade jag och mina yngre bröder efter ett företag i en bransch, där vi skulle kunna förverkliga våra tankar om
utveckling, avveckling och förändring. Vi hittade Skyltstället i Borlänge; ett företag med pensionsavgång och en mindre produktion. Vi insåg snabbt hur underutvecklad branschen var.

När man samlar ett nätverk, så styrs det av den ekonomiska vinningen och de besparingar man gör vid inköp av material och tjänster; det enade varumärkets igenkänningsfaktor bygger en styrka i kedjedrift.

Den lilla firman vill verka i den stora, idag. Se på bilverkstäder och hur de små enskilda firmorna ansluter sig till större kedjor, för att ta del av inköpskanaler, marknadsföring och andra fördelar. Det här kommer vi att se mer av i framtiden.

När vi klev in i skyltbranschen, insåg vi snabbt att den saknade säljare. Vi bestämde oss för att bygga en proffsig säljorganisation med uppsökande sälj och med en centraliserad produktion. Detta för att erbjuda hög service, snabb och kvalitativ produktion med effektivitet och de senaste tillverkningsteknikerna.

Historiskt har skyltbranschen präglats av lokal produktion och det är fortfarande vedertaget att det ska vara så. Självklart förlorar Skyltstället affärer där kunden behöver sin skylt dagen efter, men de besparingar vi gör på maskinparker och produktionspersonal samt att våra säljare, som möter kunden, kan förutse dessa problem och minimera risker, skapar en långsiktigt hållbar ekonomi.

Skyltbranschen kan dubbla sin omsättning med ett ändrat beteende, om de går från ordermottagare till säljare. Därför är konkurrensen vid nyetableringar ointressant för oss och vi ser också, att där Skyltstället etablerar sig så ökar de andra i branschen sin omsättning.

Ledorden i vår organisation är; Vi måste förenkla. År 2016 lanserade Skyltstället ett nytt affärssystem inom kedjan och det är i ständig utveckling mot förbättring. Det gör det enkelt att sälja och skapar en trygghet för kunden genom att den får kontroll samt att vi säkerställer en högre kvalitet i orderhantering och leveranser.
Utifrån detta föddes också idén om en rikstäckande lösning kring montage och hur det byggs in i offerten redan vid säljsamtalet.

Montör.nu startades 2017. Det är en rikstäckande lösning, för att boka kvalificerade montörer. Vi insåg tidigt behovet av detta inom Skyltstället, både lokalt och på nationell nivå. Montör.nu är oberoende och öppet för alla, vilket gör att man redan arbetar med flera aktörer inom skyltbranschen och genomför montage.

Nu lyfter vi blicken och ser nya lösningar. Förändringens tid är här. Vi ser gärna fler kedjor inom branschen och vet att de redan påbörjats. Jag är mycket glad, att jag hamnat där jag är idag och att jag tog klivet 2011 och bytte bransch.
Jag mötte en värld med spännande utmaningar och det finns många framtida förändringar som jag ser, att branschen behöver gå igenom för att nå optimal lönsamhet.

 

Samuel Eriksson
koncernchef
Eriksson Business Group AB
• Skyltstället Sverige
• Montör.nu