Smarta kläder för dövblinda

Smarta kläder för dövblinda

Publicerad
2017-10-11
Skribent
Redaktionen

I EU-projektet SUITCEYES går lärosäten och företag från sju länder ihop för att ta fram en prototyp, av smarta textilier som kan ge dövblinda nya sätt att kommunicera. Högskolan i Borås står som koordinator.

– Med hjälp av sensorer och andra teknologier ska plagget ta in information om det som händer runt omkring personen. Det ska möjliggöra språklig kommunikation, inlärning och tillföra något roligt för bäraren, säger Nasrine Olson, projektkoordinator och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan på Högskolan i Borås.

Tanken är att plagget överför informationen till bäraren genom ett haptiskt språk, vilket betyder ett språk genom beröring och rörelser. Detta betyder att plagget skulle kunna tala om för bäraren om någon tittar på denne eller var bollen befinner sig i rummet.

– Smarta textilier är perfekt att använda när vi ska utveckla gränssnittet, då vår kropp ständigt är i kontakt med textilier. Det är i stort sett bara i duschen kroppen inte är det, säger Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Projektet beräknas starta i början av 2018 och kommer fortgå under en period av 3 år. Just nu pågår kontraktskrivning mellan parterna och EU, inom ramen för Horizon 2020.

– Vi tror att plagget sedan kan användas inom andra områden, som exempelvis inom elitidrott där tränaren kan övervaka idrottarens rörelser. Eller dykare och brandmän som behöver röra sig där de har begränsad syn, men också behöver ha sina händer fria, avslutar Nasrine Olson.