Sänk hastigheten

Publicerad
2017-10-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

I slutet av april lanserade Trafikverket den årliga rapporten som analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Enligt analysen omkom 270 personer i trafiken 2016, i Sverige. Det är 11 fler än 2015 och bryter den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen som har pågått sedan 2010.
Det framkommer att den största anledningen är att många överskrider rådande hastighetsgränser.

– För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar. Vår årliga mätning i tätort visar på fortsatt bristande hastighetsefterlevnad. Sämst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften håller hastighetsgränsen.
– Det är synnerligen oroande eftersom det är i den här miljön gående och cyklande barn, unga och äldre löper stor risk att komma i konflikt med motorfordon, säger Marie Nordén, generalsekreterare på VTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Nollvisionens mål är högst 220 omkomna per år, år 2020. För att nå detta mål finns ett delmål som säger att minst 80% av all trafik ska ske inom gällande hastighetsbegränsningar.

– För att nå målet är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras. Lyckas man minska hastigheterna i tätort finns det framför allt en potential i att minska antalet dödade och allvarligt skadade oskyddade trafikanter, säger Anna Vadeby, forskare på VTI, statens väg- och transportsforskningsinstitut.