Paraplyorganisation för produktmediabranschen

Paraplyorganisation för produktmediabranschen

Publicerad
2017-10-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Sedan december 2016 har en grupp, bestående av Thomas Bengtsson från Matterhorn, Roger Nilsson från PWA, Anette Hagberg från We do Promotion, Björn Eriksson från Xindao och Kjell Harbom från SBPR, arbetat med att försöka få till en gemensam branschorganisation för hela vår bransch.
Det hela började i diskussionsform för att känna av intresset, hos PWA och SBPR. Som underlag låg SBPRs förslag om att få en pyramidformad organisation, med en huvudorganisation som jobbar med de branschövergripande frågorna, lagarna, förordningarna och politisk påverkan.
Två underorganisationer ska också ingå, en leverantörs- och en återförsäljarorganisation. De ska arbeta med, de för respektive specifika, frågorna.

Redan på första mötet var man överens om att intresse till en organisation, fanns från båda parter. Samma månad hann man med ytterligare 2 möten, vilket anses vara bra, med tanke på att deltagarna är utspridda från Malmö till Stockholm och dessutom hade fullt upp med sina ordinarie arbeten.
Vi enades tidigt om att huvudorganisationen ska heta SBPR, då det är ett väl inarbetat namn som representant för branschen mot myndigheter och organisationer. Underorganisationerna går än så länge under namnen PWA och SBPR Återförsäljarförening, vilket mycket väl kan bli de namn som gäller i framtiden.

Då det stod klart att de båda organisationernas delegater hade mandat att fortsätta arbetet med paraplyorganisationen SBPR, bildades det också en interimsstyrelse för projektet.
Under våren 2017 har vi hunnit med ytterligare 4 möten, där arbetet då har handlat om vem som hanterar vad, vid exempelvis mässan av PWA.
Huvudstyrelsen ska bestå av 2 personer från respektive organisation; ordförande från båda underorganisationerna samt ytterligare 1 från varje, som inte sitter i styrelsen denne representerar. Allt för att göra många delaktiga, tillsätts även en extern ordförande som inte är aktiv i branschen. Detta för att undvika övervikt åt det ena eller andra hållet och för att få in annan kompetens, med nya ögon.
Under sommaren har arbetet med att få stadgar för den kommande föreningen pågått. Vilket jag kan intyga inte är någon uppgift som löses på en eftermiddag. Förslagen har varit uppe inom gruppen på remiss ett antal gånger, efter senaste vändan hos jurist är det version 1:3 som ligger för granskning.

Höstens arbete började med ett första möte redan i augusti, under mässan i Jönköping. Där drogs riktlinjerna för höstens arbete upp, som kommer att handla om att få stadgarna att fungera för båda parter och finansiering av paraplyorganisationen. Det blir en förening med bara 2 medlemmar. Vilket man inte kan ha, men en lösning finns. Även detta arbete kommer att bränna många hjärnceller hos interimsstyrelsens delegater. Vi har kommit långt på mycket kort tid, men mycket arbete återstår.
Interimsstyrelsens målsättning har hela tiden varit och är fortfarande, att vara klar till januari 2018.
Vi vill med denna kort information hålla er uppdaterade på vad vi arbetar med, hur långt vi har kommit och att det är en bit kvar till målet.

//Kjell Harbom, VD SBPR