Den digitala annonstillväxten

Publicerad
2017-10-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieföretag i hela världen är beroende av annonsintäkter för att kunna överleva, Screen&Marknaden är inget undantag. Men sedan några år tillbaka går intäkterna ned, då företag som exempelvis Google, Facebook och Youtube tar en allt större del av de nordiska marknaderna.
I början av sommaren presenterade Nordicom en lysande studie, som undersöker hur konkurrensen från de globala digitala reklamplattformarna påverkar möjligheten att finansiera nyhetsjournalistik i Norden; Kampen om reklamen.

Hur vi kommunicerar med varandra, hur vi söker information, hur vi använder medier och hur medier finansieras har alla förändrats sedan digitaliseringen av medielandskapet.
Tidningsbranscherna är de som drabbats hårdast och reklaminvesteringarna i tryckt dagspress har fallit med drygt 40% sedan 2011, vilket motsvarar omkring 12 miljarder kronor.

– När de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklamen som en viktig intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken, säger Jonas Ohlsson, ansvarig forskare för studien.

Hela studien, som tar upp alla delar, går att beställa i trycktformat eller laddas ner online på Nordicoms hemsida; http://nordicom.gu.se/sv/publikationer/kampen­om­reklamen