Dämpad exportoptimism

Publicerad
2017-10-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Exportchefsindex (EMI) föll med 3,9 enheter till 58,9 tredje kvartalet, från 62,8 andra kvartalet. Nedgången i EMI förklaras helt och hållet av ett kraftigt fall i EMI-prognos
(index för de framåtblickande frågorna). Trots nedgången ligger EMI fortsatt på en hög nivå långt över 50-strecket, vilket indikerar att företagen har en positiv syn på
exportutvecklingen.

EMI-prognos minskade med 7,8 enheter till 55,1 tredje kvartalet, från 62,9 föregående kvartal. Det är lägre än det historiska genomsnittet. Index för samtliga delfrågor, undantaget index för förväntade leveranstider, ligger fortsatt en bra bit över 50. Trots nedgången signalerar det att exportföretagen fortfarande är optimistiska.

Andelen företag, som förväntar sig kortare leveranstider på tre månaders sikt, ökade tredje kvartalet till 14,2%, från 8,6% föregående kvartal. Att allt fler företag förväntar sig kortare leverans tider för exporten indikerar att resursutnyttjandet i företagen minskar.

– Den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas stabilt och svenska exportföretag gynnas av en stark investeringskonjunktur.
– Exportchefsindex för tredje kvartalet signalerar att optimismen hos exportföretagen kvarstår, men att den dämpas på tre månaders sikt.

– Minskningen var kraftigare än väntat, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Dessutom minskade företagens bedömning av lönsamheten i exportförsäljningen både i nuläget och på tre månaders sikt. En starkt bidragande faktor till detta är att kronan har stärkts den senaste tiden.

– Andelen exportföretag, som förväntar sig ökad marknadsefterfrågan på tre månaders sikt, minskade tredje kvartalet, men ligger fortsatt på en hög nivå.
– Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan de olika regionerna. Index för förväntad efterfrågan från Sydamerika ökade med hela 17,5 enheter till 72,1 tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal, fortsätter Lena Sellgren.