Spårbarhet i leverantörskedjan

Spårbarhet i leverantörskedjan

Publicerad
2017-08-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Den 8 februari samlades för första gången den kommitté som ska svara för de svenska synpunkterna på hur vi vill att en ny ISO standard ska se ut.
Kommittén heter SIS/TK 605 och består av 11 representanter från näringslivet. Där ska bl a HM, Indiska, ICA, Coop, Eriksson och SPBR arbeta med vad som ska bli ISO/PC 308 Chain of costody.
Initiativet kommer från Holland och de holländska handelshusen. De flesta länder, i vart fall i Europa, har regler om spårbarhet, frivilligt eller genom lagstiftning, och de varierar från land till land och från bransch till bransch.
Livsmedel och leksaker är väldigt långt framme, men märkningen ser olika ut. Just nu är det ett virrvarr av olika typer av märkningar om man tittar över hela Europa. Man vill åstadkomma en standard på hur märkningen ska se ut.
Det holländska förslaget lämnar mycket övrigt att önska. Det är inte färdigtänkt och det skulle kanske inte vara det heller för att få upp idéerna som finns på bordet. SBPR:s tankar och förslag i kommittén, är att vi måste ha en märkning som är applicerbar på alla produkter, oavsett om det är en jacka eller en penna, liten eller stor.
Vårt förslag är att man har en QR-kod med information om vem som fört varan över EUs gräns. Märkningen ska bara användas då något gått snett och myndigheterna vill veta varifrån varan kommer, vem som producerat färgen, vad färgen innehåller, etcetera.
Tanken är att man genom QR-koden får veta vem som fört in varan och sedan kan man vända sig dit. Importören är skyldig att ha alla handlingar som kan tänkas behövas.
Det ställer krav på att importören, men jag tror att de flesta importörer i vår bransch, har koll på det som krävs. Om inte är det dags att börja med det snarast.
Ursprungsmärkning är en lag i de flesta branscher och snart kommer det bli så på alla produkter också.
Kommittén ska ta fram en internationell standard på hur man märker produkterna och SBPRs förslag är en QR-kod.

//Kjell Harbom, VD SBPR