Radio strålar

Publicerad
2017-08-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade totalt med 3,2% i april, jämfört med april 2016. 1,3 miljarder kronor förmedlades totalt i april. Nedgången beror troligast på att påsken, som brukar vara en svag period, inföll under april i år.
Inom presskategorierna minskade investeringarna med totalt 24%, jämfört med april 2016, med ett samlat värde på 56 miljoner. Även kategorierna bio, sök och TV minskade. Men kategorin radio blev den stora vinnaren, där förmedlades 47,6 miljoner kronor under april månad, den näst högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia.

– TV tappar marginellt, men levererar i enlighet med förväntningarna. Det stora raset står de tryckta medierna för. Värst ser situationen ut för dagspress storstad, som i april tappade 33,8%, säger Jochum Forsell, vVD för IUM.
– Kategorins negativa trend har varit tydlig under året; ackumulerat har mediekategorin hittills tappat 24,7%, drygt 70 miljoner kronor. Storstadstidningarna måste se över både sitt erbjudande, sin paketering och sin prissättning för att stoppa raset.
– Det är knappast troligt att de förlorade intäkterna kan hämtas igen digitalt, men om medieinvesteringarna i print fortsätter att sjunka i den takt vi hittills sett måste någon förändring ske.