Ökad optimism bland svenska företagsledare

Publicerad
2016-07-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Färska resultat från revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning med företagsledare i 36 länder visar, att de svenska företagen är mer optimistiska om ekonomin de närmsta 12 månaderna än de var för ett år sedan. I Stockholm planerar vartannat företag att öka antalet anställda.

Positiv jobbutveckling att vänta
Det sk balansmåttet (andelen optimistiska företagsledare minskat med andelen pessimistiska) har ökat med 32 procentenheter jämfört med ett år sedan, vilket placerar Sverige i mitten av den globala rankinglistan över de mest optimistiska länderna.
Optimismen visar sig bl a i sysselsättning, där t ex hälften av de intervjuade Stockholmsföretagen räknar med att öka antalet medarbetare under året. Sverigesnittet i årets undersökning ligger på 45%, vilket är en ökning från förra årets 34%. I Göteborg svarar 32% att man kommer att öka personalstyrkan och i Malmö är andelen 21%.

2016 ser bättre ut
Även när det gäller export och investeringar är de svenska företagen mer optimistiska i år. Hela 28% av företagen tror på ökad export, vart femte företag kommer att öka investeringarna i nya byggnader och 42% av företagen avser, att öka investeringar i maskinparken. Det sistnämnda är en ökning med 12 procentenheter jämfört med för ett år sedan.
Även investeringsviljan i forskning och utveckling har gått upp något.

– Vi känner av företagens starka tilltro till ekonomin, trots utmaningarna för Sveriges nationalekonomi säger Peter Bodin, VD på Grant Thornton i Sverige.
– Det har varit ett bra 2015, men 2016 ser onekligen ännu bättre ut, som läget är nu.

– Att dollarkursen är hög gynnar förstås den svenska exportindustrin som blir mer konkurrenskraftig. Inte minst många startups inom t ex tech startar med globala ambitioner och med USA i sikte.

Fem europeiska länder är mer optimistiska än Sverige i årets undersökning: Irland, Nederländerna, Spanien, Polen och Tyskland, även om optimismen i Tyskland har fallit det senaste året. I vårt närområde är det Finland och de baltiska staterna, som har en dyster syn på ekonomin 2016.

Stark dollar oroar USA
I Grant Thorntons undersökning toppas listan över de mest optimistiska länderna av Indien, 89%, tätt följt av Irland på 88%. Mest pessimistisk om det kommande året är man i Grekland, som har ett balansmått på -50. Däremot visar Europa som helhet en förvånansvärd optimism, trots risker med flyktingkrisen, terrorism och en möjlig folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU.

Nettot är att 38% av EU-företagen är optimistiska över ekonomin det närmsta året. Däremot faller optimismen i USA, där oro över export och den starka amerikanska dollarn sänker förväntningarna.

– Oron över den kinesiska avmattningen under 2015 verkar ha klingat av något. Efterfrågan på råmaterial och mineraler kommer inte att nå tidigare års nivåer, men däremot ökar efterfrågan på tjänster i Kina och detta skapar nya möjligheter även för svenska företag, avslutar Peter Bodin.